2016-03-21 22:45

2016-03-22 14:24

Torsby kommun friskast i Sverige

Även under 2015 toppar Torsby listan av lägst sjukfrånvaro i landet. Det står klart efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanställning av sjukfrånvaron i kommuner och landsting.

År 2014 hade Torsby en sjukfrånvaro på 3,9 procent medan genomsnittet i landet låg på 6,2 procent. Redan då var Torsby etta på listan.

Under förra året hade kommunen 4,3 procent sjukfrånvaro jämfört med 7 procent i snitt i hela landet.

Annette Lauritzen Karlsson, informationsstrateg i Torsby kommun, skriver i ett pressmeddelande att många andra kommuner hörde av sig under förra året för att ta del av deras framgångssaga. Kommunen har fått många frågor om hur de arbetar för att lyckas med de låga sjukskrivningstalen.

 

"Vi arbetar medvetet för att få ett gemensamt tänk kring rehabilitering och arbetsmiljö. Det är viktigt att ha inarbetade rutiner vid sjukskrivning och kunskap om ansvar och roller i rehabiliteringsprocessen. Målet är att intresset för arbetsmiljö ska spridas i organisationen och bli en naturlig del i det dagliga arbetet.", skriver kommunen i sitt pressmeddelande.

Källa: skl.se

År 2014 hade Torsby en sjukfrånvaro på 3,9 procent medan genomsnittet i landet låg på 6,2 procent. Redan då var Torsby etta på listan.

Under förra året hade kommunen 4,3 procent sjukfrånvaro jämfört med 7 procent i snitt i hela landet.

Annette Lauritzen Karlsson, informationsstrateg i Torsby kommun, skriver i ett pressmeddelande att många andra kommuner hörde av sig under förra året för att ta del av deras framgångssaga. Kommunen har fått många frågor om hur de arbetar för att lyckas med de låga sjukskrivningstalen.

 

"Vi arbetar medvetet för att få ett gemensamt tänk kring rehabilitering och arbetsmiljö. Det är viktigt att ha inarbetade rutiner vid sjukskrivning och kunskap om ansvar och roller i rehabiliteringsprocessen. Målet är att intresset för arbetsmiljö ska spridas i organisationen och bli en naturlig del i det dagliga arbetet.", skriver kommunen i sitt pressmeddelande.

Källa: skl.se