2016-03-08 13:19

2016-03-08 13:19

Positivt bokslut

TORSBY

Torsby kommun redovisar ett positivt bokslut på 13 018 000 kronor för 2015. Det är 18 000 kronor bättre än budget.

Barn- och utbildningsnämnden (bun) drog över budgeten med knapp fem miljoner kronor. Främst gymnasieverksamheten blev dyrare än beräknat. Trots det går alltså den totala budgeten ihop. Fem av de 35 miljoner kronor stora statsbidraget för flyktingmottagande togs i anspråk under 2015. Tack vare det kunde kommunen öka avskrivningarna med en ungefär lika stor summa.

Barn- och utbildningsnämnden (bun) drog över budgeten med knapp fem miljoner kronor. Främst gymnasieverksamheten blev dyrare än beräknat. Trots det går alltså den totala budgeten ihop. Fem av de 35 miljoner kronor stora statsbidraget för flyktingmottagande togs i anspråk under 2015. Tack vare det kunde kommunen öka avskrivningarna med en ungefär lika stor summa.