2016-02-17 16:02

2016-02-17 16:02

Moderaterna JO-anmäler kommunalrådet

TORSBY: Menar att kommunalrådet brutit mot tryckfrihetsförordningen

Politiskt bråk. Moderaterna i Torsby har JO-anmält kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S). Moderaterna skriver i sin anmälan att de känner sig ”offentlig utpekade och kränkta”.

Inför den senaste valrörelsen gick Moderaterna i tydlig opposition. Klyftan mellan kommunens två största partier har sedan dess bara växt. Moderaterna har nu JO-anmält kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S). Bakgrunden till anmälan är att Moderata politiker begärt ut allmänna handlingar inför arbetet med att ta fram en egen budget för 2016. På en faktura för kopieringsavgiften, vilken är en allmän handling, namnges politikerna.

Uttalande i fullmäktige

Vid fullmäktige i december sa Järåsen att moderata politiker istället för att presentera idéer om hur Torsby kommun ska utvecklas positivt ”ägnat ganska mycket tid åt att plocka fram gamla leverantörsfakturor och kreditkortskvitton”.

Kränkta

Moderaterna menar att Järåsen genom ovan nämnda uttalande, och att politikerna namngetts på fakturan, brutit mot anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen.

– Vi i Moderata fullmäktigegruppen känner oss offentligt utpekade och kränkta av Ann-Katrin Järåsen. Därtill känner vi oss inte trygga med kommunalrådets syn och inställning till medborgarnas grundlagskyddade rättigheter, skriver partiet i JO-anmälan.

Debattinlägg

Ann-Katrin Järåsen säger att hon inte haft för avsikt att kränka någon.

– Om någon känner sig kränkt så beklagar jag det. Mitt uttalande var ett inlägg i den politiska debatten och där måste man kunna ha ganska högt i tak.

Handläggningsfel?

Hon säger vidare att processen kring anmälan nu får ha sin gång.

– Om det skett någon handläggningsfel, vilket är vad JO ska titta på, så får vi lära oss av det. Alla partier ska ha samma förutsättningar för att arbeta fram en budget och våra tjänstemän ska vara öppna i dialogen med alla politiska partier. Det är jätteviktigt, säger Järåsen.

NWT har sökt Moderaternas gruppledare Ingemar Hansson.

Inför den senaste valrörelsen gick Moderaterna i tydlig opposition. Klyftan mellan kommunens två största partier har sedan dess bara växt. Moderaterna har nu JO-anmält kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S). Bakgrunden till anmälan är att Moderata politiker begärt ut allmänna handlingar inför arbetet med att ta fram en egen budget för 2016. På en faktura för kopieringsavgiften, vilken är en allmän handling, namnges politikerna.

Uttalande i fullmäktige

Vid fullmäktige i december sa Järåsen att moderata politiker istället för att presentera idéer om hur Torsby kommun ska utvecklas positivt ”ägnat ganska mycket tid åt att plocka fram gamla leverantörsfakturor och kreditkortskvitton”.

Kränkta

Moderaterna menar att Järåsen genom ovan nämnda uttalande, och att politikerna namngetts på fakturan, brutit mot anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen.

– Vi i Moderata fullmäktigegruppen känner oss offentligt utpekade och kränkta av Ann-Katrin Järåsen. Därtill känner vi oss inte trygga med kommunalrådets syn och inställning till medborgarnas grundlagskyddade rättigheter, skriver partiet i JO-anmälan.

Debattinlägg

Ann-Katrin Järåsen säger att hon inte haft för avsikt att kränka någon.

– Om någon känner sig kränkt så beklagar jag det. Mitt uttalande var ett inlägg i den politiska debatten och där måste man kunna ha ganska högt i tak.

Handläggningsfel?

Hon säger vidare att processen kring anmälan nu får ha sin gång.

– Om det skett någon handläggningsfel, vilket är vad JO ska titta på, så får vi lära oss av det. Alla partier ska ha samma förutsättningar för att arbeta fram en budget och våra tjänstemän ska vara öppna i dialogen med alla politiska partier. Det är jätteviktigt, säger Järåsen.

NWT har sökt Moderaternas gruppledare Ingemar Hansson.