2016-02-10 16:29

2016-02-10 16:29

Mer snötillverkning

TORSBY: Länsstyrelsen godkänner ansökan

Torsby kommun får ta ytterligare 10 000 kubikmeter vatten ur Vassjön för att tillverka snö. Länsstyrelsen bedömer att den fridlysta flodpärlmusslan i Värån inte ska påverkas negativt.

Torsby kommun får som mest ta 15 000 kubikmeter vatten ur Vassjön under en vinter. Den kvoten har redan nyttjats. Men eftersom mycket av den snö som tillverkats smält bort har kommunen ansökt om tillstånd att ta mer vatten ur sjön, i vilken Värån startar.

– Vi har haft en bra dialog med länsstyrelsen. De har haft folk på plats och vi har gjort noggranna mätningar. Vi får nu tillstånd tack vare att tillrinningen till sjön är så stor, säger kommunchef Thomas Stjerndorff.

Den snö som nu ska tillverkas ska främst användas för att säkra skidgymnasiets träningsverksamhet.

– Om snön också räcker till spår för JSM i mars, så är det så att säga, grädde på moset.

Uttaget på 10 000 kubikmeter vatten väntas sänka Vassjöns vattennivå med en centimeter.

Torsby kommun får som mest ta 15 000 kubikmeter vatten ur Vassjön under en vinter. Den kvoten har redan nyttjats. Men eftersom mycket av den snö som tillverkats smält bort har kommunen ansökt om tillstånd att ta mer vatten ur sjön, i vilken Värån startar.

– Vi har haft en bra dialog med länsstyrelsen. De har haft folk på plats och vi har gjort noggranna mätningar. Vi får nu tillstånd tack vare att tillrinningen till sjön är så stor, säger kommunchef Thomas Stjerndorff.

Den snö som nu ska tillverkas ska främst användas för att säkra skidgymnasiets träningsverksamhet.

– Om snön också räcker till spår för JSM i mars, så är det så att säga, grädde på moset.

Uttaget på 10 000 kubikmeter vatten väntas sänka Vassjöns vattennivå med en centimeter.