2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

Få flickor kommer till Sverige

VÄRMLAND: 92 procent av de ensamkommande asylsökande barnen var pojkar

Under 2015 kom fler ensamkommande asylsökande barn än någonsin till Sverige. De flesta var afghanska pojkar.
Färre än var tionde av de ensamkommande barnen var en flicka.

35 369 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige under 2015, fem gånger fler än under det tidigare rekordåret 2014.

– Det är en extrem ökning. Även flickorna ökade kraftigt till antal, mer än dubbelt så många ensamkommande flickor sökte asyl i Sverige jämfört med 2014. Att andelen ändå är så liten beror på att oerhört många afghanska barn sökte asyl i Sverige och bland dem är flickorna väldigt underrepresenterade, säger Richard Svanegård, expert på ensamkommande asylsökande barn på Migrationsverket region mitt, där Värmland ingår.

Familjebeslut

Tidigare år har andelen asylsökande flickor legat på 17–20 procent.

– Det är väldigt svårt att säga varför så få flickor sökt asyl i Sverige. Oftast är det familjen som planerar och beslutar om vilket barn som anses ha bäst möjligheter att genomföra resan och etablera sig i ett nytt land. Jag kan egentligen bara spekulera i orsakerna, säger Richard Svanegård.

Afghanska pojkar

Den stora ökningen av asylsökande barn från Afghanistan har flera förklaringar.

– Dels har det länge funnits många afghanska barn i Turkiet, nu har gränsen mot Grekland blivit lättare att passera. Båtresan till Grekland har också blivit betydligt billigare. Det finns också många med afghanskt ursprung i Sverige. Det innebär att många afghaner har någon form av anknytning till Sverige.

Anknytning

De ensamkommande flickorna har i högre utsträckning än pojkarna någon form av kontakt i Sverige.

– En av grunderna för vilken kommun ett ensamkommande barn ska anvisas till är om barnet har en släkting eller annan närstående någonstans i Sverige. Flickorna är överrepresenterade i de fallen.

Ny prognos

I februari ska Migrationsverket presentera nästa prognos om hur många asylsökande som väntas komma till Sverige och förväntade handläggningstider.

– Regeringens beslutade åtgärder för att minska strömmen av flyktingar har lett till stora förändringar jämfört med när den senaste prognosen togs fram i oktober. Hittills i år har 500 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, vilket är en klar minskning, säger Richard Svanegård.

Längre väntetid

Som en följd av minskningen har Migrationsverket nu skiftat fokus från snabba mottaganden och registreringar till prövningar av ansökningar om uppehållstillstånd.

– Men handläggningstiden kommer att öka eftersom så många ärenden registrerats under hösten och början av vintern.

35 369 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige under 2015, fem gånger fler än under det tidigare rekordåret 2014.

– Det är en extrem ökning. Även flickorna ökade kraftigt till antal, mer än dubbelt så många ensamkommande flickor sökte asyl i Sverige jämfört med 2014. Att andelen ändå är så liten beror på att oerhört många afghanska barn sökte asyl i Sverige och bland dem är flickorna väldigt underrepresenterade, säger Richard Svanegård, expert på ensamkommande asylsökande barn på Migrationsverket region mitt, där Värmland ingår.

Familjebeslut

Tidigare år har andelen asylsökande flickor legat på 17–20 procent.

– Det är väldigt svårt att säga varför så få flickor sökt asyl i Sverige. Oftast är det familjen som planerar och beslutar om vilket barn som anses ha bäst möjligheter att genomföra resan och etablera sig i ett nytt land. Jag kan egentligen bara spekulera i orsakerna, säger Richard Svanegård.

Afghanska pojkar

Den stora ökningen av asylsökande barn från Afghanistan har flera förklaringar.

– Dels har det länge funnits många afghanska barn i Turkiet, nu har gränsen mot Grekland blivit lättare att passera. Båtresan till Grekland har också blivit betydligt billigare. Det finns också många med afghanskt ursprung i Sverige. Det innebär att många afghaner har någon form av anknytning till Sverige.

Anknytning

De ensamkommande flickorna har i högre utsträckning än pojkarna någon form av kontakt i Sverige.

– En av grunderna för vilken kommun ett ensamkommande barn ska anvisas till är om barnet har en släkting eller annan närstående någonstans i Sverige. Flickorna är överrepresenterade i de fallen.

Ny prognos

I februari ska Migrationsverket presentera nästa prognos om hur många asylsökande som väntas komma till Sverige och förväntade handläggningstider.

– Regeringens beslutade åtgärder för att minska strömmen av flyktingar har lett till stora förändringar jämfört med när den senaste prognosen togs fram i oktober. Hittills i år har 500 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, vilket är en klar minskning, säger Richard Svanegård.

Längre väntetid

Som en följd av minskningen har Migrationsverket nu skiftat fokus från snabba mottaganden och registreringar till prövningar av ansökningar om uppehållstillstånd.

– Men handläggningstiden kommer att öka eftersom så många ärenden registrerats under hösten och början av vintern.

Ensamkommande flyktingbarn

Pojkar: 32 522 (92 procent)

Flickor: 2847 (8 procent)

Totalt: 35 369

Ålder

0-6 år: 312

7-12 år: 2 251

13-17 år: 32 806

Källa: Migrationsverket

Vanligaste ursprungsland

Afghanistan: 23 480 (678 flickor)

Syrien: 3 777 (647 flickor)

Somalia: 2 058 (508 flickor)

Eritrea: 1 939 (453 flickor)

Källa: Migrationsverket

Kommun för kommun

Arvika: 84

Eda: 30

Filipstad: 55

Forshaga: 55

Grums: 42

Hagfors: 73

Hammarö: 62

Karlstad: 118

Kil: 44

Kristinehamn: 96

Munkfors: 41

Storfors: 41

Sunne: 84

Säffle: 61

Torsby: 71

Årjäng: 49

Totalt: 1 006

Källa: Migrationsverket