2016-01-08 16:01

2016-01-08 16:01

Dyrare fellarm

TORSBY

Antalet fastigheter med automatiska brandlarm har ökat kraftigt de senaste åren.

Med det har också antalet felaktiga larm blivit betydligt fler. Det handlar enligt miljö- bygg- och räddningsnämnden om larm på grund av tekniska fel såväl som att människor avsiktligt trycker in larmknappar och om larm som utlösts på grund av rökning. I vissa fall larmas två stationer ut på de felaktiga larmen. För att fastighetsägarna mer aktivt ska motverka de felaktiga larmen har avgiften för fellarm nu höjts från 3 400 kronor till 5 000 kronor.

Med det har också antalet felaktiga larm blivit betydligt fler. Det handlar enligt miljö- bygg- och räddningsnämnden om larm på grund av tekniska fel såväl som att människor avsiktligt trycker in larmknappar och om larm som utlösts på grund av rökning. I vissa fall larmas två stationer ut på de felaktiga larmen. För att fastighetsägarna mer aktivt ska motverka de felaktiga larmen har avgiften för fellarm nu höjts från 3 400 kronor till 5 000 kronor.