2015-12-14 14:45

2015-12-14 14:45

M+V+MP vill slopa förmånerna

TORSBY: Nya protester mot förmånsprogrammet

Ännu motion om att stoppa det omdebatterade förmånsprogrammet i Torsby kommun har lämnats in till fullmäktige.

Den här gången är det ledamöter från V, MP och M som står bakom kraven.

Motionärerna Birgitta Karstensson (MP), Bengt Berg (V) och Ingemar Hansson (M) skriver att den information som hittills framkommit kring förmånsprogrammet som kommunstyrelsen beslutade om för ett år sedan skapat fler frågor än svar. Därför vill de att personalförmånerna upphävs med omedelbar verkan.

De vill också att frågan om hur kommunen ska bli mer attraktiv som arbetsgivare ska utarbetas i en fullmäktigeberedning. De anser också personalförmånerna ska tas upp av fullmäktige.

Återbetalning?

Slutligen tycker motionärerna att förmånstagarna ska betala tillbaka pengar om personalförmånerna betalats ut på ett felaktigt sätt.

I förra veckan lämnade den politiskt obundne ledamoten Per Olov Olsén in en motion om att förmånsprogrammet ska stoppas. Den motionen finns med på dagordningen för tisdagens fullmäktigesammanträde, men måste beredas innan den är klar för beslut.

Förmånsbilar

Den enda del av förmånsprogrammet som hittills använts är förmånsbil, vilket beviljats för nio kommunanställda. I programmet finns också möjlighet att ge personal en del av lönen som pensionsavsättning och en stanna-kvar-bonus.

Motionärerna Birgitta Karstensson (MP), Bengt Berg (V) och Ingemar Hansson (M) skriver att den information som hittills framkommit kring förmånsprogrammet som kommunstyrelsen beslutade om för ett år sedan skapat fler frågor än svar. Därför vill de att personalförmånerna upphävs med omedelbar verkan.

De vill också att frågan om hur kommunen ska bli mer attraktiv som arbetsgivare ska utarbetas i en fullmäktigeberedning. De anser också personalförmånerna ska tas upp av fullmäktige.

Återbetalning?

Slutligen tycker motionärerna att förmånstagarna ska betala tillbaka pengar om personalförmånerna betalats ut på ett felaktigt sätt.

I förra veckan lämnade den politiskt obundne ledamoten Per Olov Olsén in en motion om att förmånsprogrammet ska stoppas. Den motionen finns med på dagordningen för tisdagens fullmäktigesammanträde, men måste beredas innan den är klar för beslut.

Förmånsbilar

Den enda del av förmånsprogrammet som hittills använts är förmånsbil, vilket beviljats för nio kommunanställda. I programmet finns också möjlighet att ge personal en del av lönen som pensionsavsättning och en stanna-kvar-bonus.