2015-12-06 13:23

2015-12-06 13:23

Motion om stoppade förmåner

TORSBY

Politiskt obundne fullmäktigeledamoten Per Olov Olsén vill att kommunfullmäktige upphäver beslutet om införandet av de omdiskuterade personalförmånerna i Torsby kommun.

Olsén skriver i sin motion att ”det ”hemliga” bonusprogrammet gällande förmånsbilar och extra höga lönelyft är en skam för Torsby kommun”. Olsén yrkar på att motionen ska tas upp för beslut vid nästa fullmäktigesammanträde den 15 december.

Olsén skriver i sin motion att ”det ”hemliga” bonusprogrammet gällande förmånsbilar och extra höga lönelyft är en skam för Torsby kommun”. Olsén yrkar på att motionen ska tas upp för beslut vid nästa fullmäktigesammanträde den 15 december.