2015-12-02 06:00

2015-12-02 06:00

De vill bygga kajaker med 3D-skrivare

NORRA KLARÄLVDALEN: Träcenter för forskning och produktutveckling planeras i Sysslebäck

Sysslebäck ska bli ett centrum för forskning och utveckling av material inom träindustrin.
Där ska också tillverkas kajaker med hjälp av 3D-skrivare.

När Byggelit upphörde med tillverkning av spånplattor i Ambjörby ville Torsby kommun skapa ett regionalt träcenter där. Men ansökan om EU-bidrag till satsningen nobbades. Nu arbetas det på en ny ansökan om att sjösätta projektet i Sysslebäck i stället.

– Ansökan ska skickas in under våren. Projektet kommer att ha ett värde av cirka 15 miljoner kronor och såväl kommunen som regionen och det lokala näringslivet kommer att satsa pengar i det, säger Torsbys näringslivschef Olof Ljungberg.

Ni fick nej sist. Varför skulle det bli annorlunda nu?

– Vi har än fler spännande pusselbitar på plats nu och jag tror att det var riktigt nära att vi fick ett ja senast.

Plast och spån

Samhalls före detta fabrik i Sysslebäck är den lokal där träcentret ska etableras. Där ska bland annat byggas ett labb för och forskning kring och utveckling av WPC, som tillverkas av en blandning av spån och återvunnen plast.

Förstudie

En förstudie kring projektet pågår under ledning av Thomas Bajer, som också var involverad i den senaste ansökan.

– Vi vill dels utveckla förädlingen av trävaror i Mellansverige. Men vi ska också bli ett expertcenter när det gäller WPC. WPC används i dag främst för trall till exempelvis altaner. Men det finns fler områden där WPC kan användas, säger Thomas Bajer.

Pelle Stafshede som äger och driver Melkers Kayak planerar att starta produktion i Sysslebäck.

Kajaktillverkning

Kajakerna ska bestå av WPC och tillverkas med hjälp av 3D-skrivare.

– Första kvartalet 2016 räknar vi med att påbörja pilottillverkning. Under 2017 bör produktionen kunna vara i full gång med kanske fem anställda i Sysslebäck som tillvekar 500–1000 kajaker per år. Miljöaspekten är väldigt viktig för oss, att använda spån som i bästa fall eldas upp och återvunnen plast för att tillverka något nytt är perfekt, säger Pelle Stafshede.

Upplevelser

På sikt vill han utveckla verksamheten i Sysslebäck till att också inkludera äventyr och upplevelser.

– Man kan komma dit och se sin kajak specialtillverkas. Sedan kan man bo i området och paddla på Klarälven. Att få vara med i ett sådant här projekt, med alla möjligheter som finns, känns fantastiskt spännande.

När Byggelit upphörde med tillverkning av spånplattor i Ambjörby ville Torsby kommun skapa ett regionalt träcenter där. Men ansökan om EU-bidrag till satsningen nobbades. Nu arbetas det på en ny ansökan om att sjösätta projektet i Sysslebäck i stället.

– Ansökan ska skickas in under våren. Projektet kommer att ha ett värde av cirka 15 miljoner kronor och såväl kommunen som regionen och det lokala näringslivet kommer att satsa pengar i det, säger Torsbys näringslivschef Olof Ljungberg.

Ni fick nej sist. Varför skulle det bli annorlunda nu?

– Vi har än fler spännande pusselbitar på plats nu och jag tror att det var riktigt nära att vi fick ett ja senast.

Plast och spån

Samhalls före detta fabrik i Sysslebäck är den lokal där träcentret ska etableras. Där ska bland annat byggas ett labb för och forskning kring och utveckling av WPC, som tillverkas av en blandning av spån och återvunnen plast.

Förstudie

En förstudie kring projektet pågår under ledning av Thomas Bajer, som också var involverad i den senaste ansökan.

– Vi vill dels utveckla förädlingen av trävaror i Mellansverige. Men vi ska också bli ett expertcenter när det gäller WPC. WPC används i dag främst för trall till exempelvis altaner. Men det finns fler områden där WPC kan användas, säger Thomas Bajer.

Pelle Stafshede som äger och driver Melkers Kayak planerar att starta produktion i Sysslebäck.

Kajaktillverkning

Kajakerna ska bestå av WPC och tillverkas med hjälp av 3D-skrivare.

– Första kvartalet 2016 räknar vi med att påbörja pilottillverkning. Under 2017 bör produktionen kunna vara i full gång med kanske fem anställda i Sysslebäck som tillvekar 500–1000 kajaker per år. Miljöaspekten är väldigt viktig för oss, att använda spån som i bästa fall eldas upp och återvunnen plast för att tillverka något nytt är perfekt, säger Pelle Stafshede.

Upplevelser

På sikt vill han utveckla verksamheten i Sysslebäck till att också inkludera äventyr och upplevelser.

– Man kan komma dit och se sin kajak specialtillverkas. Sedan kan man bo i området och paddla på Klarälven. Att få vara med i ett sådant här projekt, med alla möjligheter som finns, känns fantastiskt spännande.

Träkomposit

Träkomposit som WPC tillverkas av trä och plast. Träkomposit används ofta till trall för exempelvis altaner eller uteplatser, virket är mycket hållbart och i princip underhållsfritt. Träkomposit bedöms också som miljövänligt då den plast som används vid tillverkningen kommer från återvinningsindustrin. Användandet av träkomposit ökar i hela världen, men ett dyrare pris jämfört med traditionella träprodukter har i viss mån bromsat utvecklingen.