2015-12-01 13:00

2015-12-01 13:27

Revision kring förmånsbilar

TORSBY

Revisorerna granskar nu reglerna kring de omdebatterade förmånsbilarna i Torsby.
– Jag välkomnar revisionen. Det är jättebra att de ser över att allt gått rätt till, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Revisorerna efterlyser en större tydlighet när det gäller vilka befattningar som har rätt till förmånsbil. De vill också se tydligare definitioner gällande miljökrav och också mer tydlighet kring tjänstebilens maximala pris inklusive utrusning.

En enig kommunstyrelse ställda sig bakom det förslag till svar på revisorernas frågor som biträdande kommunchef Anders Björck tagit fram. Där framgår att förmånsbil kan beviljas till alla arbetsgrupper inom kommunen.

Beträffande miljökraven svarar kommunen att man använt Transportstyrelsen och Skatteverkets definitioner och att en komplettering av riktlinjerna ska ske när det finns tydligare regler inom området.

Kommunstyrelsen har beslutat att bilen får kosta som mest 7,5 prisbasbelopp plus extrautrustning för som mest 1,5 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp uppgår till 44 500 kronor 2015.

Moderaterna har i ett nämndinitiativ, en motion till kommunstyrelsen, ställt krav om att förmånerna ska vara tillgängliga för alla, att de ska vara kostnadsneutrala och att eventuella utgifter ska hänföras till den nämnd som förmånstagaren arbetar under. Nämndinitiativet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan det tas upp av kommunstyrelsen.

– Det som Moderaterna efterfrågar gäller redan. Vi får enligt lag inte erbjuda förmåner endast till en specifik grupp. Däremot är förmånerna alltid en förhandlingsfråga, säger Järåsen.

– Något jag kan ångra när det gäller förmånsprogrammet är att vi inte tillräckligt informerade alla politiker om vad som gäller. Det finns fortfarande en stor okunskap.

Revisorerna efterlyser en större tydlighet när det gäller vilka befattningar som har rätt till förmånsbil. De vill också se tydligare definitioner gällande miljökrav och också mer tydlighet kring tjänstebilens maximala pris inklusive utrusning.

En enig kommunstyrelse ställda sig bakom det förslag till svar på revisorernas frågor som biträdande kommunchef Anders Björck tagit fram. Där framgår att förmånsbil kan beviljas till alla arbetsgrupper inom kommunen.

Beträffande miljökraven svarar kommunen att man använt Transportstyrelsen och Skatteverkets definitioner och att en komplettering av riktlinjerna ska ske när det finns tydligare regler inom området.

Kommunstyrelsen har beslutat att bilen får kosta som mest 7,5 prisbasbelopp plus extrautrustning för som mest 1,5 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp uppgår till 44 500 kronor 2015.

Moderaterna har i ett nämndinitiativ, en motion till kommunstyrelsen, ställt krav om att förmånerna ska vara tillgängliga för alla, att de ska vara kostnadsneutrala och att eventuella utgifter ska hänföras till den nämnd som förmånstagaren arbetar under. Nämndinitiativet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan det tas upp av kommunstyrelsen.

– Det som Moderaterna efterfrågar gäller redan. Vi får enligt lag inte erbjuda förmåner endast till en specifik grupp. Däremot är förmånerna alltid en förhandlingsfråga, säger Järåsen.

– Något jag kan ångra när det gäller förmånsprogrammet är att vi inte tillräckligt informerade alla politiker om vad som gäller. Det finns fortfarande en stor okunskap.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.