2015-12-01 14:01

2015-12-01 14:01

Mer pengar till skolan

TORSBY: Budgetförslag för 2016

Barn- och utbildningsnämnden ska få åtta miljoner kronor extra. Det är kommunstyrelsens förslag till budget för 2016.

Barn- och utbildningsnämnden (bun) har redan nu aviserat att den inte kommer att kunna klara sin verksamhet med den budget som föreslagits för nästa år.

Det går inte att spara inom grundskolan, förskolan måste byggas ut och det pågående arbetet med att minska kostnaderna för gymnasiet har inte gett tillräcklig effekt.

– Bun har äskat om ett tillägg på åtta miljoner kronor och vi föreslår att det ska beviljas, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Socialnämnden varnar

Även socialnämnden har aviserat att den kommer att få svårt att hålla budgeten. Den har dock inte bett om mer pengar.

Nämnden har föreslagit att 21 platser på särskilt boende ska avvecklas för att klara budgeten.

– Jag frågade om det fanns utrymme för en sådan minskning, men det finns det inte. Nämnden får se på andra sätt att minska kostnaderna, men det är inte otroligt att den under året kommer att äska om mer pengar, säger Järåsen.

Miljö- bygg och räddningsnämndens budget lämnas oförändrad. För att klara budgeten de kommande åren beslutade nämnden tidigare i höst om att göra brandstationen i Vitsand till räddningsvärn.

Räddningstjänsten

Men det beslutet revs upp eftersom förutsättningarna för räddningstjänsten ändrats drastiskt till följd av asylmottagandet i området.

Under våren ska en ny utredning kring räddningstjänstens organisation presenteras. Beroende på som framkommer där och vad nämnden beslutar kan det bli aktuellt att förstärka budgeten.

Det budgeterade resultat för nästa år är satt till 14 miljoner kronor.

Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2016.

Extra asylmiljoner

De 35 miljoner kronor extra som kommunen tidigare under hösten beviljats för att täcka kostnader i samband med asylmottagande har inte tagits med i budgeten.

Pengarna kommer att fördelas till nämnderna i de fall där de kan precisera extra kostnader till följd av asylmottagandet.

Barn- och utbildningsnämnden (bun) har redan nu aviserat att den inte kommer att kunna klara sin verksamhet med den budget som föreslagits för nästa år.

Det går inte att spara inom grundskolan, förskolan måste byggas ut och det pågående arbetet med att minska kostnaderna för gymnasiet har inte gett tillräcklig effekt.

– Bun har äskat om ett tillägg på åtta miljoner kronor och vi föreslår att det ska beviljas, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Socialnämnden varnar

Även socialnämnden har aviserat att den kommer att få svårt att hålla budgeten. Den har dock inte bett om mer pengar.

Nämnden har föreslagit att 21 platser på särskilt boende ska avvecklas för att klara budgeten.

– Jag frågade om det fanns utrymme för en sådan minskning, men det finns det inte. Nämnden får se på andra sätt att minska kostnaderna, men det är inte otroligt att den under året kommer att äska om mer pengar, säger Järåsen.

Miljö- bygg och räddningsnämndens budget lämnas oförändrad. För att klara budgeten de kommande åren beslutade nämnden tidigare i höst om att göra brandstationen i Vitsand till räddningsvärn.

Räddningstjänsten

Men det beslutet revs upp eftersom förutsättningarna för räddningstjänsten ändrats drastiskt till följd av asylmottagandet i området.

Under våren ska en ny utredning kring räddningstjänstens organisation presenteras. Beroende på som framkommer där och vad nämnden beslutar kan det bli aktuellt att förstärka budgeten.

Det budgeterade resultat för nästa år är satt till 14 miljoner kronor.

Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2016.

Extra asylmiljoner

De 35 miljoner kronor extra som kommunen tidigare under hösten beviljats för att täcka kostnader i samband med asylmottagande har inte tagits med i budgeten.

Pengarna kommer att fördelas till nämnderna i de fall där de kan precisera extra kostnader till följd av asylmottagandet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.