2015-11-23 18:54

2015-11-23 18:54

Förmånsprogram upprör i Torsby

TORSBY: Fullmäktige ska informeras på tisdagen

Som NWT tidigare berättat vill Torsby kommun locka nya medarbetare samt få anställda att stanna kvar med hjälp av olika förmåner.
Men förmånerna har kommit att ifrågasättas och nu ska fullmäktige informeras om saken.

Genom insändare i tidningarna och på facebook har kommuninvånare rasat över att vissa anställda får förmåner samtidigt som det ska sparas pengar inom i stort sett alla verksamheter.

– Jag förstår att förmåner kan sticka i ögonen på folk. Men exempelvis en förmånsbil är en del av lönen och något som den anställde för skatta för. Det har aldrig varit kommunstyrelsens avsikt att gynna någon form av elit, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Enlig KS

Det var för ett år sedan som kommunstyrelsen i Torsby beslutade om att införa det nu kritiserade förmånsprogrammet. Det för att bättre kunna konkurrera om personal. Kommunstyrelsen var enig om satsningen.

– Så som ärendet beskrevs hade vi inga invändningar. Pensionsväxlingen och förmånsbilar ska i stort sett vara kostnadsneutrala för skattebetalarna. Om man inte följt riktlinjerna så får vi ta en diskussion och se hur vi kan gå vidare. Vi vill se vilka avtal som slutits och vilka kostnader som uppkommit, säger Moderaternas Gustav Olsson.

Behövs det förmåner för att locka personal till Torsby?

– Till viss del så tror jag faktiskt det. Stanna-kvar-försäkringen ser jag som något väldigt positivt när det gäller att rekrytera exempelvis socialsekreterare eller lärare och att få dem att stanna kvar här. Men det är viktigt att man tydligt visar att förmånerna, genom förhandling, är tillgängliga för alla kommunanställda.

Information

I förra veckan fick kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) en snabbgenomgång kring förmånsprogrammet. En djupare information ska delges fullmäktige på tisdagen.

– Vi ska dela ut tillämpningsföreskrifterna, vi ska presentera hur många chefer och övriga anställda som fått ta del av förmånerna och kostnaderna för detta. Vi ska också prata om rekryteringsutmaningen vi redan upplever och står inför, säger Ann-Katrin Järåsen.

Genom insändare i tidningarna och på facebook har kommuninvånare rasat över att vissa anställda får förmåner samtidigt som det ska sparas pengar inom i stort sett alla verksamheter.

– Jag förstår att förmåner kan sticka i ögonen på folk. Men exempelvis en förmånsbil är en del av lönen och något som den anställde för skatta för. Det har aldrig varit kommunstyrelsens avsikt att gynna någon form av elit, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Enlig KS

Det var för ett år sedan som kommunstyrelsen i Torsby beslutade om att införa det nu kritiserade förmånsprogrammet. Det för att bättre kunna konkurrera om personal. Kommunstyrelsen var enig om satsningen.

– Så som ärendet beskrevs hade vi inga invändningar. Pensionsväxlingen och förmånsbilar ska i stort sett vara kostnadsneutrala för skattebetalarna. Om man inte följt riktlinjerna så får vi ta en diskussion och se hur vi kan gå vidare. Vi vill se vilka avtal som slutits och vilka kostnader som uppkommit, säger Moderaternas Gustav Olsson.

Behövs det förmåner för att locka personal till Torsby?

– Till viss del så tror jag faktiskt det. Stanna-kvar-försäkringen ser jag som något väldigt positivt när det gäller att rekrytera exempelvis socialsekreterare eller lärare och att få dem att stanna kvar här. Men det är viktigt att man tydligt visar att förmånerna, genom förhandling, är tillgängliga för alla kommunanställda.

Information

I förra veckan fick kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) en snabbgenomgång kring förmånsprogrammet. En djupare information ska delges fullmäktige på tisdagen.

– Vi ska dela ut tillämpningsföreskrifterna, vi ska presentera hur många chefer och övriga anställda som fått ta del av förmånerna och kostnaderna för detta. Vi ska också prata om rekryteringsutmaningen vi redan upplever och står inför, säger Ann-Katrin Järåsen.