2015-11-17 06:00

2015-11-17 06:00

Brister i arbetsmiljön hos företag

TORSBY

Arbetsmiljöverket ställer krav på förbättringar av arbetsmiljön på en arbetsplats i norra Värmland.

Det saknas rutiner på att anmäla allvarliga olyckor eller tillbud som sker i verksamheten. Företaget ska också utreda en olyckshändelse som inträffade tidigare under hösten då en arbetstagare blev träffad av en slägga.

Bristerna ska åtgärdas senast den 9 februari 2016.

Det saknas rutiner på att anmäla allvarliga olyckor eller tillbud som sker i verksamheten. Företaget ska också utreda en olyckshändelse som inträffade tidigare under hösten då en arbetstagare blev träffad av en slägga.

Bristerna ska åtgärdas senast den 9 februari 2016.