2015-11-14 06:00

2015-11-14 06:00

Därför lades utredningen ner

TORSBY: Fanns ingen kameraövervakning

Chefsåklagare Lena Lithner var den som beslutade att lägga ner utredningen.

– Problemet för mig är att det inte fanns någon kameraövervakning i utrymmet, säger hon.

Eftersom spritstölden skedde hos polisen leddes förundersökningen från särskilda åklagarkammaren i Malmö, tidigare riksenheten för polismål.

Chefsåklagaren Lena Lithner vill inte berätta exakt vilka åtgärder som hade gjorts innan utredningen lades ner.

Men hon tog beslutet eftersom ”ett stort antal personer”, i en del fall även andra än polisanställda, hade tillgång till garaget. Samtidigt fanns det inte någon kameraövervakning där alkoholen stod.

– Det var flera hundra som hade möjlighet att passera och som hade tillgång till utrymmet. Det fanns inga uppgifter som vi fick kännedom om, vittnen som sett någonting. Därav fattade jag mitt beslut. Jag bedömde att det inte går att få fram vem eller vilka som gjort det här.

Hölls det några förhör?

– Jag minns i dag inte huruvida det hölls några förhör eller inte. Nu gissar jag lite, men ofta är det så att vi inhämtar visst skriftligt material. Om det inte då finns några uppgifter om iakttagelser eller vittnen så är det troligt att det inte har funnits några förhör. Då har vi inga uppgifter på vilka vi skulle höra.

Efter intervjun får NWT uppgiften bekräftad från polisens internutredare: det hölls aldrig några förhör.

NWT har därefter sökt Lena Lithner vid upprepade tillfällen, men hon har inte gått att nå.

Frågan om hur det går att veta att ingen har viktiga upplysningar om stölden – utan att hålla några förhör – förblir därför obesvarad.

Eftersom spritstölden skedde hos polisen leddes förundersökningen från särskilda åklagarkammaren i Malmö, tidigare riksenheten för polismål.

Chefsåklagaren Lena Lithner vill inte berätta exakt vilka åtgärder som hade gjorts innan utredningen lades ner.

Men hon tog beslutet eftersom ”ett stort antal personer”, i en del fall även andra än polisanställda, hade tillgång till garaget. Samtidigt fanns det inte någon kameraövervakning där alkoholen stod.

– Det var flera hundra som hade möjlighet att passera och som hade tillgång till utrymmet. Det fanns inga uppgifter som vi fick kännedom om, vittnen som sett någonting. Därav fattade jag mitt beslut. Jag bedömde att det inte går att få fram vem eller vilka som gjort det här.

Hölls det några förhör?

– Jag minns i dag inte huruvida det hölls några förhör eller inte. Nu gissar jag lite, men ofta är det så att vi inhämtar visst skriftligt material. Om det inte då finns några uppgifter om iakttagelser eller vittnen så är det troligt att det inte har funnits några förhör. Då har vi inga uppgifter på vilka vi skulle höra.

Efter intervjun får NWT uppgiften bekräftad från polisens internutredare: det hölls aldrig några förhör.

NWT har därefter sökt Lena Lithner vid upprepade tillfällen, men hon har inte gått att nå.

Frågan om hur det går att veta att ingen har viktiga upplysningar om stölden – utan att hålla några förhör – förblir därför obesvarad.