2015-11-04 06:00

2015-11-04 06:00

Ombyggnation väntas kosta 10 miljoner kronor

TORSBY: Åk 4–9 på Frykenskolan

Årskurserna F–3 på Holmesskolan, 4–6 och 7–9 på Frykenskolan. Så kan skolorganisationen i Torsby tätort se ut i framtiden.

Holmesskolan i Torsby (i dag med elever i årskurs F–5) är väldigt trångbodd och har redan kompletterats med klassrum i moduler. Att bygga en ny skola där skulle enligt preliminära beräkningar kosta cirka 60 miljoner kronor. På måndagen informerades kommunstyrelsen om planerna för det alternativ som nu utretts.

– Frykenskolans mest sydliga byggnader skulle bli mellanstadieskola med en utemiljö anpassad för barn i den åldern. Kostnaden uppskattas till cirka 10 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen.

– Elevantalet på Frykenskolan väntas sjunka och utan omorganisationen skulle vi få tomma klassrum, fortsätter hon.

Att låta sexorna från Östmark, Vitsand och Stöllet flytta tillbaka till ytterskolorna beräknas kosta 1,2 miljoner kronor. När och om detta ska ske är ännu inte bestämt.

Holmesskolan i Torsby (i dag med elever i årskurs F–5) är väldigt trångbodd och har redan kompletterats med klassrum i moduler. Att bygga en ny skola där skulle enligt preliminära beräkningar kosta cirka 60 miljoner kronor. På måndagen informerades kommunstyrelsen om planerna för det alternativ som nu utretts.

– Frykenskolans mest sydliga byggnader skulle bli mellanstadieskola med en utemiljö anpassad för barn i den åldern. Kostnaden uppskattas till cirka 10 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen.

– Elevantalet på Frykenskolan väntas sjunka och utan omorganisationen skulle vi få tomma klassrum, fortsätter hon.

Att låta sexorna från Östmark, Vitsand och Stöllet flytta tillbaka till ytterskolorna beräknas kosta 1,2 miljoner kronor. När och om detta ska ske är ännu inte bestämt.