2015-11-04 16:42

2015-11-04 20:54

Mer makt till folket

TORSBY: Torsby kommun inför medborgarbudget

De boende i Torsby kommun ska bli mer engagerade i lokalpolitiken. Det genom ett stort inflytande i hur kommunens pengar ska användas i samband med utvalda satsningar.

Torsby är en av hittills fem kommuner som ingår i SKL:s (Sverige Kommuner och Landsting) treåriga projekt medborgarbudget.

– Jag kan tänka mig medborgarbudget i samband med till exempel ett lekområde i Herrgårdsparken eller ny utemiljö för mellanstadieelever vid Frykenskolan, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

Så går det till

Ett lekområde får utgöra exempel för hur den praktiska gången fungerar. Kommunen bestämmer att ett lekområde ska byggas, var det ska byggas och hur mycket det får kosta. SKL har tagit fram datorprogram som kan anpassas för det specifika projektet. Kommunens tjänstemän väljer sedan ut godkända objekt för lekområdet och sätter prislappar på sakerna. När medborgaren framför datorn placerar ut objekten i det fiktiva lekområdet så försvinner pengar ur budgeten.

– Det är ett väldigt bra sätt att få medborgarna att förstå vad saker och ting kostar. Hur mycket pengar som försvinner bara på att göra tio meter parkväg, säger Lena Langlet, projektledare på SKL.

Omröstning

Ett antal av de inlämnade förslagen för området väljs ut och medborgarna får rösta fram sin favorit. Tanken är sedan att politikerna, som trots allt har sista ordet, ska ge bifall för folkets förslag.

Uddevalla, Örebro och Avesta är exempel på kommuner som deltagit i tidigare upplagor av projektet och som nu arbetar vidare med konceptet.

– Det har varit väldigt lyckat. Den här gången är tanken att kommunerna ska rikta sig mot en och samma målgrupp eller mot ett och samma område upprepade gånger för att se vilken effekt det ger, säger Lena Langlet.

– Det är viktigt att de satsningar som genomförs med medborgarbudget snabbt kan förverkligas, fortsätter Langlet.

Färre fullmäktige

För att finansiera satsningen ska antalet fullmäktigesammanträden i Torsby minskas från nio till sex med start nästa år.

– Det är ju så att fullmäktige ställs in en eller två gånger per år på grund av få ärenden. Om det brådskar kan vi alltid kalla till ett extra möte. Vi vill bli bättre på att engagera de boende i Torsby kommun och för att göra det måste vi avsätta pengar. Det här känns som en spännande satsning, säger Ann-Katrin Järåsen.

Torsby är en av hittills fem kommuner som ingår i SKL:s (Sverige Kommuner och Landsting) treåriga projekt medborgarbudget.

– Jag kan tänka mig medborgarbudget i samband med till exempel ett lekområde i Herrgårdsparken eller ny utemiljö för mellanstadieelever vid Frykenskolan, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

Så går det till

Ett lekområde får utgöra exempel för hur den praktiska gången fungerar. Kommunen bestämmer att ett lekområde ska byggas, var det ska byggas och hur mycket det får kosta. SKL har tagit fram datorprogram som kan anpassas för det specifika projektet. Kommunens tjänstemän väljer sedan ut godkända objekt för lekområdet och sätter prislappar på sakerna. När medborgaren framför datorn placerar ut objekten i det fiktiva lekområdet så försvinner pengar ur budgeten.

– Det är ett väldigt bra sätt att få medborgarna att förstå vad saker och ting kostar. Hur mycket pengar som försvinner bara på att göra tio meter parkväg, säger Lena Langlet, projektledare på SKL.

Omröstning

Ett antal av de inlämnade förslagen för området väljs ut och medborgarna får rösta fram sin favorit. Tanken är sedan att politikerna, som trots allt har sista ordet, ska ge bifall för folkets förslag.

Uddevalla, Örebro och Avesta är exempel på kommuner som deltagit i tidigare upplagor av projektet och som nu arbetar vidare med konceptet.

– Det har varit väldigt lyckat. Den här gången är tanken att kommunerna ska rikta sig mot en och samma målgrupp eller mot ett och samma område upprepade gånger för att se vilken effekt det ger, säger Lena Langlet.

– Det är viktigt att de satsningar som genomförs med medborgarbudget snabbt kan förverkligas, fortsätter Langlet.

Färre fullmäktige

För att finansiera satsningen ska antalet fullmäktigesammanträden i Torsby minskas från nio till sex med start nästa år.

– Det är ju så att fullmäktige ställs in en eller två gånger per år på grund av få ärenden. Om det brådskar kan vi alltid kalla till ett extra möte. Vi vill bli bättre på att engagera de boende i Torsby kommun och för att göra det måste vi avsätta pengar. Det här känns som en spännande satsning, säger Ann-Katrin Järåsen.