2015-10-29 16:44

2015-10-29 16:44

Inget nytt angående Vitsands brandstation

TORSBY: Inga politiker möter upp vid demonstrationen

Någon ändring av beslutet om att Vitsands brandstation görs om till ett räddningsvärn blev det inte när miljö-, bygg- och räddningsnämnden under torsdagen diskuterade detaljbudgeten för räddningstjänsten.
– Vi hade inget sådant ärende på vår lista utan vi jobbar som tusan med detaljbudgeten, säger ordförande Anna Nyström (C).

Det var i början av september som nämnden tog beslut om att göra om stationen i Vitsand till ett räddningsvärn. Beslutet togs utifrån den ram inför 2016 som kommunfullmäktige i juni hade låst till 2015 års nivå. Det innebar att det inte fanns täckning för kostnadsökningar som exempelvis höjda löner till brandmännen.

– Vi måste se till hela kommunen och försöker hitta konstruktiva lösningar, säger Nyström och tillägger att nämnden tar gärna emot nya idéer och konkreta förslag.

– Vi har inte tagit detaljbudgeten än. Det är en omfattande process och sen ska den gå igenom budgetprocessen och när den är klar i december vet vi vad det blir, säger Nyström.

Beslutet att göra om stationen i Vitsand till räddningsvärn har väckte reaktioner och protester. Bland annat bjuder räddningskåren i Vitsand in till ett demonstrationståg på torsdagskvällen, enligt en annons i senaste numret av Torsbybladet där det förväntas att ansvariga politiker möter upp vid kommunhusets trappa.

Men nämndordförande Nyström och vice ordförande Marianne Ohlsson samt kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen och vice ordförande Alf Larsson har meddelat att de inte har möjlighet att komma då de inte fått någon inbjudan innan och informationen om mötet kom allt för sent.

Det var i början av september som nämnden tog beslut om att göra om stationen i Vitsand till ett räddningsvärn. Beslutet togs utifrån den ram inför 2016 som kommunfullmäktige i juni hade låst till 2015 års nivå. Det innebar att det inte fanns täckning för kostnadsökningar som exempelvis höjda löner till brandmännen.

– Vi måste se till hela kommunen och försöker hitta konstruktiva lösningar, säger Nyström och tillägger att nämnden tar gärna emot nya idéer och konkreta förslag.

– Vi har inte tagit detaljbudgeten än. Det är en omfattande process och sen ska den gå igenom budgetprocessen och när den är klar i december vet vi vad det blir, säger Nyström.

Beslutet att göra om stationen i Vitsand till räddningsvärn har väckte reaktioner och protester. Bland annat bjuder räddningskåren i Vitsand in till ett demonstrationståg på torsdagskvällen, enligt en annons i senaste numret av Torsbybladet där det förväntas att ansvariga politiker möter upp vid kommunhusets trappa.

Men nämndordförande Nyström och vice ordförande Marianne Ohlsson samt kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen och vice ordförande Alf Larsson har meddelat att de inte har möjlighet att komma då de inte fått någon inbjudan innan och informationen om mötet kom allt för sent.