2015-10-22 06:00

2015-10-22 06:00

Företagare hjälper flyktingar

TORSBY: Fler praktikplatser för flyktingar

I förra veckan efterlyste Torsby kommun praktikplatser och annan hjälp till flyktingar. Flera företagare och föreningar har hört av sig, men än fler behövs.

Många asylsökande upplever stor tristess under väntan på besked om uppehållstillstånd. I ett försök till bättre integration har Torsby kommun uppmanat det lokala näringslivet att erbjuda praktikplatser eller på annat sätt hjälpa till.

– Responsen har inte varit jättestor men ett gäng företag i Torsby har hört av sig för att erbjuda praktikplatser. Det är allt från restauranger till handelsföretagare. Även föreningar har kontaktat oss, säger Lina Sundberg, vd för Torsby utveckling AB (Tuab).

Kommunen och Tuab kan inte själva förmedla praktikplatser, förfrågningarna skickas vidare till Arbetsförmedlingen som i sin tur ska ha koll på den kompetens som finns bland flyktingarna i kommunen.

– Det är inte helt enkelt och det finns många komplicerande faktorer. Dels språket, men också det faktum att flyktingarna kanske bara finns i kommunen en viss tid, säger Lina Sundberg.

– Fokus för oss ligger just nu på att samla in information. Det trillar fortfarande in intresseanmälningar från företag och föreningar. Längre fram få vi se hur vi kan arbeta vidare, säger Lina Sundberg.

Många asylsökande upplever stor tristess under väntan på besked om uppehållstillstånd. I ett försök till bättre integration har Torsby kommun uppmanat det lokala näringslivet att erbjuda praktikplatser eller på annat sätt hjälpa till.

– Responsen har inte varit jättestor men ett gäng företag i Torsby har hört av sig för att erbjuda praktikplatser. Det är allt från restauranger till handelsföretagare. Även föreningar har kontaktat oss, säger Lina Sundberg, vd för Torsby utveckling AB (Tuab).

Kommunen och Tuab kan inte själva förmedla praktikplatser, förfrågningarna skickas vidare till Arbetsförmedlingen som i sin tur ska ha koll på den kompetens som finns bland flyktingarna i kommunen.

– Det är inte helt enkelt och det finns många komplicerande faktorer. Dels språket, men också det faktum att flyktingarna kanske bara finns i kommunen en viss tid, säger Lina Sundberg.

– Fokus för oss ligger just nu på att samla in information. Det trillar fortfarande in intresseanmälningar från företag och föreningar. Längre fram få vi se hur vi kan arbeta vidare, säger Lina Sundberg.