2015-10-14 06:00

2015-10-14 08:14

Förskoleboom - sex nya avdelningar på tre år

TORSBY: Inflyttning och mindre barngrupper

På tre år har sex nya förskoleavdelningar öppnats i centrala Torsby. Inom kort öppnar ytterligare en avdelning men trots det behövs än fler förskoleplatser.

2012 invigdes två nya avdelningar på förskolan Skogsbacken i Torsby och 2013 flyttades förskolan Kilåsen till nya lokaler och bytte namn Stjernebacken. Sedan dess har Stjernebacken fått fyra nya avdelningar i lokaler som tidigare använts av gymnasiet Stjerneskolan. Inom kort öppnar en sjunde avdelning.

– Exakt datum är inte satt men den nya avdelningen ska öppna i november, säger skolchef Ulf Blomquist.

Söker ytterligare lokaler

Trots att det snart alltså finns sju förskoleavdelningar fler än för tre år sedan finns det enligt barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträdesprotokoll ett ”akut behov av ytterligare förskoleplatser”.

– Vi söker efter ytterligare utrymmen för att kunna öppna ännu någon avdelning för att möta antalet barn som behöver förskoleplats. Vi klarar kravet om att ordna plats inom fyra månader men ambitionen är att klara det inom en månad. Vi vill också ha någon plats extra för att kunna vara flexibla och möta upp om en familj flyttar in och snabbt behöver plats, säger Ulf Blomquist.

Mindre barngrupper

Det är ingen egentlig babyboom som ligger bakom det ökade behovet av förskoleplatser. Totalt sett i Torsby kommun har barnafödandet legat kring 100 de senaste åren.

– Inflyttning inom kommunen är den största anledningen till det ökade behovet i Torsby. För kommunen blir det en dyrare barnsomsorg eftersom förskolorna i ytterområdena finns kvar men har färre barn, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S).

– Vi har också beviljats statligt bidrag i en förskolesatsning som syftar till att ha mindre barngrupper. Mindre grupper innebär också att det behövs fler avdelningar att fördela barnen på, säger Ulf Blomquist.

Asylsökande

Även de tillfälliga asylboenden som öppnats i kommunen har bidragit till ett ökat tryck på barnomsorgen, och i än högre grad skolan där barn måste erbjudas plats inom 30 dagar.

– De asylsökande barn som flyttat in i Överbyn kommer att erbjudas plats på Aspeds skola i Vitsand. Man ser också på möjligheten att erbjuda de asylsökande barnen i Svenneby plats i Vitsand. Det är fullt på Holmesskolan i Torsby och i Vitsand finns det plats så det vore en bra lösning, säger Peter Jonsson.

2012 invigdes två nya avdelningar på förskolan Skogsbacken i Torsby och 2013 flyttades förskolan Kilåsen till nya lokaler och bytte namn Stjernebacken. Sedan dess har Stjernebacken fått fyra nya avdelningar i lokaler som tidigare använts av gymnasiet Stjerneskolan. Inom kort öppnar en sjunde avdelning.

– Exakt datum är inte satt men den nya avdelningen ska öppna i november, säger skolchef Ulf Blomquist.

Söker ytterligare lokaler

Trots att det snart alltså finns sju förskoleavdelningar fler än för tre år sedan finns det enligt barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträdesprotokoll ett ”akut behov av ytterligare förskoleplatser”.

– Vi söker efter ytterligare utrymmen för att kunna öppna ännu någon avdelning för att möta antalet barn som behöver förskoleplats. Vi klarar kravet om att ordna plats inom fyra månader men ambitionen är att klara det inom en månad. Vi vill också ha någon plats extra för att kunna vara flexibla och möta upp om en familj flyttar in och snabbt behöver plats, säger Ulf Blomquist.

Mindre barngrupper

Det är ingen egentlig babyboom som ligger bakom det ökade behovet av förskoleplatser. Totalt sett i Torsby kommun har barnafödandet legat kring 100 de senaste åren.

– Inflyttning inom kommunen är den största anledningen till det ökade behovet i Torsby. För kommunen blir det en dyrare barnsomsorg eftersom förskolorna i ytterområdena finns kvar men har färre barn, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S).

– Vi har också beviljats statligt bidrag i en förskolesatsning som syftar till att ha mindre barngrupper. Mindre grupper innebär också att det behövs fler avdelningar att fördela barnen på, säger Ulf Blomquist.

Asylsökande

Även de tillfälliga asylboenden som öppnats i kommunen har bidragit till ett ökat tryck på barnomsorgen, och i än högre grad skolan där barn måste erbjudas plats inom 30 dagar.

– De asylsökande barn som flyttat in i Överbyn kommer att erbjudas plats på Aspeds skola i Vitsand. Man ser också på möjligheten att erbjuda de asylsökande barnen i Svenneby plats i Vitsand. Det är fullt på Holmesskolan i Torsby och i Vitsand finns det plats så det vore en bra lösning, säger Peter Jonsson.