2015-10-06 19:31

2015-10-06 19:31

Redo för extrema flöden

HÖLJES: 450 miljoner kronor för ökad säkerhet vid Höljesdammen

Sedan maj 2012 har cirka 425 000 arbetstimmar lagts ned på att uppgradera och renovera Höljesdammen. I november är det slutbesiktning för projektet som kostat cirka 450 miljoner kronor.

Arbetet med att säkra Höljesdammen för flöden som väntas bli verklighet en gång på tio tusen år inleddes 2006 i form av projektering och planering.

– Det är Fortums hittills största damsäkerhetsprojektet. Dammen kunde tidigare hantera flöden på 1 600 kubikmeter vatten per sekund. Efter uppgraderingen klarar den 2 000 kubikmeter vatten per sekund, säger Gunnar Henriksson, projektledare på Fortum.

Bromsa vattnet

Under arbetet har 160 000 fastkubikmeter berg sprängts bort. Den gamla flottningsrännan har rivits. 1 230 ton armeringsjärn och 23 000 kubikmeter betong har använts för att bygga ett nytt utskov, ny ränna och en betydligt större energiomvandlare.

– När vi spiller vatten så faller det cirka 60 meter från toppen av dammen. Energiomvandlaren är som en bassäng som ska dämpa vattnet innan det strömmar vidare längs älvfåran. Den gamla energiomvandlaren var något underdimensionerad, säger Gunnar Henriksson.

Dödsolyckan

Våren 2014 omkom en mobilkranförare i samband med arbete vid Höljes kraftstation. Arbetet och olyckan hade ingen koppling till uppgraderingen av dammen, men påverkade projektet. Dels genom en tung stämning, men också rent fysiskt. Bottenutskovet och kraftstationen stängdes i samband med sökande efter mannen, vilket senare ledde till att vatten fick spillas genom den nya luckan och den ännu inte färdigställda rännan.

– Eftersom rännan inte var klar uppstod en del skador, vilket ledde till förseningar. Tack vare att alla inblandade gjort ett fantastiskt jobb så klarar vi ändå den tidsplan som sattes från start, säger Gunnar Henriksson.

Arbetet vid dammen har utförts av NCC med underentreprenörer. I juni 2016 stundar en storslagen invigning.

Arbetet med att säkra Höljesdammen för flöden som väntas bli verklighet en gång på tio tusen år inleddes 2006 i form av projektering och planering.

– Det är Fortums hittills största damsäkerhetsprojektet. Dammen kunde tidigare hantera flöden på 1 600 kubikmeter vatten per sekund. Efter uppgraderingen klarar den 2 000 kubikmeter vatten per sekund, säger Gunnar Henriksson, projektledare på Fortum.

Bromsa vattnet

Under arbetet har 160 000 fastkubikmeter berg sprängts bort. Den gamla flottningsrännan har rivits. 1 230 ton armeringsjärn och 23 000 kubikmeter betong har använts för att bygga ett nytt utskov, ny ränna och en betydligt större energiomvandlare.

– När vi spiller vatten så faller det cirka 60 meter från toppen av dammen. Energiomvandlaren är som en bassäng som ska dämpa vattnet innan det strömmar vidare längs älvfåran. Den gamla energiomvandlaren var något underdimensionerad, säger Gunnar Henriksson.

Dödsolyckan

Våren 2014 omkom en mobilkranförare i samband med arbete vid Höljes kraftstation. Arbetet och olyckan hade ingen koppling till uppgraderingen av dammen, men påverkade projektet. Dels genom en tung stämning, men också rent fysiskt. Bottenutskovet och kraftstationen stängdes i samband med sökande efter mannen, vilket senare ledde till att vatten fick spillas genom den nya luckan och den ännu inte färdigställda rännan.

– Eftersom rännan inte var klar uppstod en del skador, vilket ledde till förseningar. Tack vare att alla inblandade gjort ett fantastiskt jobb så klarar vi ändå den tidsplan som sattes från start, säger Gunnar Henriksson.

Arbetet vid dammen har utförts av NCC med underentreprenörer. I juni 2016 stundar en storslagen invigning.