2015-10-05 14:37

2015-10-06 16:14

Han vill bevara "smejja"

TORSBY: Helmiastiftelsen beviljade bidrag till fönster

Smedjan vid Herrgårdsdammen i Torsby är den enda produktionsbyggnaden som finns kvar från brukstiden. Byggnaden har fler gånger vandaliserats, men det pågår en allt mer framgångsrik kamp för bevarande.

P-A Sjögren är den som leder kampen för att bevara ”smejja” som byggnaden kallas i folkmun. För några år sedan ville Fortum riva byggnaden efter upprepad skadegörelse samt det faktum att bolaget inte hade något bruk för den. Men Fortum fick nej på sin rivningsansökan, bland annat sedan byggnaden konstaterats som kulturhistoriskt viktigt.

Bidrag

Sedan dess har det eldats på golvet i ett av rummen och såväl fönster som tegelpannor krossats.

– Jag har tecknat avtal med Fortum om att få nyttja den och i princip göra vad jag vill med den. Helmiastiftelsen har beviljat ett bidrag på 30 000 som ska användas till nya fönster. Sponsorer har också ställt upp med takpapp och en ny elcentral. Det viktigaste just nu är att rädda själva byggnaden, säger P-A Sjögren.

Arbetet med att hitta bidragsgivare och sponsorer pågår ständigt och intresset för projektet är stort.

– Just nu söker jag efter limträbalkar. Takbalkarna är underdimensionerade från start och taket har börjat bukta in. Senare ska väggar rivas och golv bytas, säger P-A Sjögren.

Museum och lokal

På sikt hoppas P-A Sjögren att byggnaden från mitten av 1800–talet kan bli ett besöksmål för såväl Torsbybor som tillresta.

– Jag försöker få Ellevio att sponsra oss med såväl kostnad för uppkoppling som löpande nätavgifter. Jag har en vision om att återskapa själva smedjan som ett slags museum. Jag är säker på att det finns mängder av gamla föremål som skulle passa in där på gårdarna runt Torsby.

Väggar ska bort

Invändigt omfattar ”smejja” i dag tre rum. I samband med att byggnaden användes som replokal och studio för musikföreningen Ge & Hör sattes två väggar upp för att skapa ett tredje rum.

– De nya väggarna ska bort. Det finns inte vatten och avlopp i ”smejja” men i den del som inte blir smedja skulle man kunna ha exempelvis utställningar och enklare poesi- eller musikkvällar på sommaren, säger Sjögren.

P-A Sjögren är den som leder kampen för att bevara ”smejja” som byggnaden kallas i folkmun. För några år sedan ville Fortum riva byggnaden efter upprepad skadegörelse samt det faktum att bolaget inte hade något bruk för den. Men Fortum fick nej på sin rivningsansökan, bland annat sedan byggnaden konstaterats som kulturhistoriskt viktigt.

Bidrag

Sedan dess har det eldats på golvet i ett av rummen och såväl fönster som tegelpannor krossats.

– Jag har tecknat avtal med Fortum om att få nyttja den och i princip göra vad jag vill med den. Helmiastiftelsen har beviljat ett bidrag på 30 000 som ska användas till nya fönster. Sponsorer har också ställt upp med takpapp och en ny elcentral. Det viktigaste just nu är att rädda själva byggnaden, säger P-A Sjögren.

Arbetet med att hitta bidragsgivare och sponsorer pågår ständigt och intresset för projektet är stort.

– Just nu söker jag efter limträbalkar. Takbalkarna är underdimensionerade från start och taket har börjat bukta in. Senare ska väggar rivas och golv bytas, säger P-A Sjögren.

Museum och lokal

På sikt hoppas P-A Sjögren att byggnaden från mitten av 1800–talet kan bli ett besöksmål för såväl Torsbybor som tillresta.

– Jag försöker få Ellevio att sponsra oss med såväl kostnad för uppkoppling som löpande nätavgifter. Jag har en vision om att återskapa själva smedjan som ett slags museum. Jag är säker på att det finns mängder av gamla föremål som skulle passa in där på gårdarna runt Torsby.

Väggar ska bort

Invändigt omfattar ”smejja” i dag tre rum. I samband med att byggnaden användes som replokal och studio för musikföreningen Ge & Hör sattes två väggar upp för att skapa ett tredje rum.

– De nya väggarna ska bort. Det finns inte vatten och avlopp i ”smejja” men i den del som inte blir smedja skulle man kunna ha exempelvis utställningar och enklare poesi- eller musikkvällar på sommaren, säger Sjögren.