2015-09-29 12:55

2015-09-29 12:55

Utmärkelse till Finnskogscentrum

TORSBY

Finnskogscentrum i Lekvattnet, en filial till Värmlands Museum, har under flera år samarbetat med Resandekartan kring resandes historia i Norge och Sverige.

Nu har museet påbörjat en egen satsning på resandes historia i Värmland. För detta initiativ kommer Värmlands Museum, som en av 13 institutioner, att föräras med en plakett från Kulturgruppen för resandefolket. Plaketten överlämnas i samband med Göteborg stads firande av Resandefolkets dag 29 september.

Nu har museet påbörjat en egen satsning på resandes historia i Värmland. För detta initiativ kommer Värmlands Museum, som en av 13 institutioner, att föräras med en plakett från Kulturgruppen för resandefolket. Plaketten överlämnas i samband med Göteborg stads firande av Resandefolkets dag 29 september.