2015-09-28 14:00

2015-09-28 14:00

Talmannen på besök

TORSBY: Infrastruktur och samarbete över riksgränsen diskuterades

– Sveriges riksdag ska vara synlig ute i landet och visa att vi representerar hela befolkningen.
Det sa riksdagens talman Urban Ahlin (S) när han på måndagen reste runt i Värmland.

Talmannens Värmlandsturné inleddes i skidtunneln i Torsby. Därefter reste Ahlin, landshövding Kenneth Johansson och de värmländska riksdagsledamöterna vidare till Vestres fabrik i Torsby. Vestre tillverkar möbler för utemiljöer och har all sin verksamhet i Skandinavien och huvudtillverkning i Torsby.

Gott rykte

– Skandinavien har ett väldigt gott rykte internationellt. Skandinavien som varumärke borde nyttjas än mer. Det finns saker att föra för underlätta samarbeten över gränserna, vilket jag ser som oerhört viktigt för framtiden. Det handlar bland annat om tullsystemet. Vi kör föremål fram och tillbaka över gränsen under tillverkningen och det är en väldigt omfattande byråkrati kring detta. Dessutom bör det satsas mer på infrastrukturen, sa koncernchef Jan Christan Vestre.

Bredare bild

Tidigare har representanter för landets valkretsar bjudits in till vår- och höstmiddagar med talmannen i Stockholm. Urban Ahlin har valt att omvandla höstmiddagen till ett officiella besök i kretsarna.

– I dag är det väldigt mycket Stockholmsperspektiv. Jag vill genom talmansbesök bidra till att ge en bredare bild av det som sker ute i landet, säger Urban Ahlin.

– Besöket på Vestre var klockrent. Koncernchefen redovisade problem, hur han tvingades tulla bearbetningsprodukter. Det är bra att ledamöterna får vetskap om det så att de kanske kan göra förändringar. Dessutom lyftes behovet av bra kommunikationer och infrastruktur. Det är ett måste för att områden som det här ska kunna fortsätta ha livskraft.

Talmansbesöket fortsatte med information om Finnskogens natur- och kulturpark, därefter besök på Brobygrafiska i Sunne samt Fröding Arena i Karlstad.

Talmannens Värmlandsturné inleddes i skidtunneln i Torsby. Därefter reste Ahlin, landshövding Kenneth Johansson och de värmländska riksdagsledamöterna vidare till Vestres fabrik i Torsby. Vestre tillverkar möbler för utemiljöer och har all sin verksamhet i Skandinavien och huvudtillverkning i Torsby.

Gott rykte

– Skandinavien har ett väldigt gott rykte internationellt. Skandinavien som varumärke borde nyttjas än mer. Det finns saker att föra för underlätta samarbeten över gränserna, vilket jag ser som oerhört viktigt för framtiden. Det handlar bland annat om tullsystemet. Vi kör föremål fram och tillbaka över gränsen under tillverkningen och det är en väldigt omfattande byråkrati kring detta. Dessutom bör det satsas mer på infrastrukturen, sa koncernchef Jan Christan Vestre.

Bredare bild

Tidigare har representanter för landets valkretsar bjudits in till vår- och höstmiddagar med talmannen i Stockholm. Urban Ahlin har valt att omvandla höstmiddagen till ett officiella besök i kretsarna.

– I dag är det väldigt mycket Stockholmsperspektiv. Jag vill genom talmansbesök bidra till att ge en bredare bild av det som sker ute i landet, säger Urban Ahlin.

– Besöket på Vestre var klockrent. Koncernchefen redovisade problem, hur han tvingades tulla bearbetningsprodukter. Det är bra att ledamöterna får vetskap om det så att de kanske kan göra förändringar. Dessutom lyftes behovet av bra kommunikationer och infrastruktur. Det är ett måste för att områden som det här ska kunna fortsätta ha livskraft.

Talmansbesöket fortsatte med information om Finnskogens natur- och kulturpark, därefter besök på Brobygrafiska i Sunne samt Fröding Arena i Karlstad.

Det gör talmannen

Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen (kungen) men före statsministern. Talmannen har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Talmannen företräder ofta riksdagen i olika nationella och internationella sammanhang. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister. Riksdagens talman ska med anledning av detta stå utanför det rent politiska riksdagsarbetet.

Källa: Riksdagen.se