2015-09-27 20:53

2015-09-27 20:53

Politiker pressades på stormöte

TORSBY: Hopp tändes för brandstationen i Vitsand

Omkring 250 personer samlades på söndagen för att sätta press på politikerna som beslutat om försämringar av räddningstjänsten i Vitsand. Brandstationens framtid är dock ännu oviss.

För knappt en månad sedan beslutade miljö- bygg- och räddningsnämnden (MBR) om att omvandla brandstationen i Vitsand till räddningsvärn för att klara nästa års budget.

– Vi hade att välja på pest och kolera. Det var inga glada miner när beslutet fattades. Vi hade gärna sett att räddningstjänsten i Vitsand kunde arbeta vidare som tidigare, men med den budgetram vi har finns det inte mycket vi kan göra, sa MBR-nämndens ordförande Anna Nyström (C).

Lönelyft

MBR-nämnden har tilldelats en oförändrad budget för de kommande tre åren. Samtidigt har räddningstjänstens personal fått ett lönelyft om 8 procent.

– Beskedet om det stora lönelyftet kom mitt i sommaren. Då hade budgetramarna redan tagits, sa kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

3 200 namn

Under mötet, som varade i två och en halv timme framfördes mängder av kritiska synpunkter. Många handlade om att det kommer att ta längre tid för räddningstjänsten att komma på plats och frågor om huruvida det kommer att finnas personal som frivilligt rycker ut när larmet går i Vitsand efter årsskiftet. 3 200 namnunderskrifter till stöd för brandstationen i Vitsand lämnades också över till kommunalrådet.

– I början av mötet kändes det i stort sett hopplöst, men på slutet kändes det som att det finns en viss ljusning, sa Berit Johansson, initiativtagare till protestmötet.

Långsiktig lösning

Ljusningen bestod till stor del i Gustav Olssons (M) löfte att driva frågan vidare och söka uppgörelser för att bevilja mer pengar till MBR-nämnden.

– Räddningstjänsten är en av kommunens kärnverksamheter som det inte bör sparas på, sa Olsson.

Olsson fick stöd från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är villiga att diskutera saken.

– I så fall måste vi hitta en långsiktig lösning. Ärendet kommer att tas upp i fullmäktige när nämndernas detaljbudgetar ska antas senare i år, sa Ann-Katrin Järåsen.

För knappt en månad sedan beslutade miljö- bygg- och räddningsnämnden (MBR) om att omvandla brandstationen i Vitsand till räddningsvärn för att klara nästa års budget.

– Vi hade att välja på pest och kolera. Det var inga glada miner när beslutet fattades. Vi hade gärna sett att räddningstjänsten i Vitsand kunde arbeta vidare som tidigare, men med den budgetram vi har finns det inte mycket vi kan göra, sa MBR-nämndens ordförande Anna Nyström (C).

Lönelyft

MBR-nämnden har tilldelats en oförändrad budget för de kommande tre åren. Samtidigt har räddningstjänstens personal fått ett lönelyft om 8 procent.

– Beskedet om det stora lönelyftet kom mitt i sommaren. Då hade budgetramarna redan tagits, sa kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

3 200 namn

Under mötet, som varade i två och en halv timme framfördes mängder av kritiska synpunkter. Många handlade om att det kommer att ta längre tid för räddningstjänsten att komma på plats och frågor om huruvida det kommer att finnas personal som frivilligt rycker ut när larmet går i Vitsand efter årsskiftet. 3 200 namnunderskrifter till stöd för brandstationen i Vitsand lämnades också över till kommunalrådet.

– I början av mötet kändes det i stort sett hopplöst, men på slutet kändes det som att det finns en viss ljusning, sa Berit Johansson, initiativtagare till protestmötet.

Långsiktig lösning

Ljusningen bestod till stor del i Gustav Olssons (M) löfte att driva frågan vidare och söka uppgörelser för att bevilja mer pengar till MBR-nämnden.

– Räddningstjänsten är en av kommunens kärnverksamheter som det inte bör sparas på, sa Olsson.

Olsson fick stöd från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är villiga att diskutera saken.

– I så fall måste vi hitta en långsiktig lösning. Ärendet kommer att tas upp i fullmäktige när nämndernas detaljbudgetar ska antas senare i år, sa Ann-Katrin Järåsen.