2015-09-23 20:58

2015-09-23 20:58

Höljes lanthandel lägger ner

HÖLJES: "Det går inte runt"

Om ingen ny ägare dyker upp läggs Höljes lanthandel ner vid årsskiftet. Monica Engström Jonsson ger då upp efter att ha drivit butiken i tre år.

– Det går inte runt. Det är minussiffror hela tiden, säger Monica Engström Jonsson.

En bidragande orsak till att det inte går att få ekonomi i verksamheten är att det inte är så många bofasta i närområdet. Det är mest äldre som bor ensamma och det räcker inte till. Och att få in tillräckligt under sommarsäsongen, med många fisketurister, rallyveckan och annat räcker inte för att täcka in ett helt år.

Öppnandet av Långflons köpcenter tre mil norr om Höljes är också en bidragande orsak till att omsättningen minskat på sistone då Långflon tar de norska kunderna.

Förutom Monica Engström Jonsson, som jobbar heltid i butiken, berörs två deltidsanställda av nedläggningen, en på 60 procent och en på 75 procent. Därutöver är ytterligare en person kvar i verksamheten men är uppsagd sedan tidigare.

Det som bekymrar Monica Engström Jonsson mest efter nedläggningen är att den ombudsverksamhet som finns i Höljes försvinner. Butiken är ombud för Systembolaget, Apoteket, Posten, Svenska spel, Bussgods och DHL.

Den servicen blir nu i Sysslebäck som är den närmaste orten för Höljesborna att handla på efter årsskiftet, knappt tre mil söderut.

– Det går inte runt. Det är minussiffror hela tiden, säger Monica Engström Jonsson.

En bidragande orsak till att det inte går att få ekonomi i verksamheten är att det inte är så många bofasta i närområdet. Det är mest äldre som bor ensamma och det räcker inte till. Och att få in tillräckligt under sommarsäsongen, med många fisketurister, rallyveckan och annat räcker inte för att täcka in ett helt år.

Öppnandet av Långflons köpcenter tre mil norr om Höljes är också en bidragande orsak till att omsättningen minskat på sistone då Långflon tar de norska kunderna.

Förutom Monica Engström Jonsson, som jobbar heltid i butiken, berörs två deltidsanställda av nedläggningen, en på 60 procent och en på 75 procent. Därutöver är ytterligare en person kvar i verksamheten men är uppsagd sedan tidigare.

Det som bekymrar Monica Engström Jonsson mest efter nedläggningen är att den ombudsverksamhet som finns i Höljes försvinner. Butiken är ombud för Systembolaget, Apoteket, Posten, Svenska spel, Bussgods och DHL.

Den servicen blir nu i Sysslebäck som är den närmaste orten för Höljesborna att handla på efter årsskiftet, knappt tre mil söderut.