2015-09-16 16:44

2015-09-16 16:44

"Varje minut är livsviktig"

VITSAND: Hovfjällets vd protesterar mot minskad räddningstjänst

Hovfjället med vd Karl-Eric Westerberg i spetsen ansluter sig nu till stormen av kritik mot neddragningen inom räddningstjänsten i Vitsand.

Beslutet om att göra brandstationen i Vitsand till ett räddningsvärn med frivillig bemanning har redan mött stora protester. Hovfjällets vd menar att beslutet, om det genomförs, kan få allvarliga konsekvenser för skidanläggningen.

– Vi har 17 hus med tio bäddar i varje, 149 husvagnsplatser och en stollift som kan behöva evakueras snabbt. Dessutom har vi planer för att bygga fler hus, då känns det lite olustigt om räddningstjänsten ska minskas, säger Karl-Eric Westerberg.

Från brandstationen i Vitsand är det knappt en mils resväg till boendena på Hovfjället. Från Torsby är avståndet drygt två mil. Räddningschef Pär Maltesson sa på tisdagens möte i Vitsand att utryckningstiden kommer att förlängas med några minuter.

– Jag köper inte det argumentet. Varje minut är livsviktig i ett akut läge. Börjar det brinna på campingen kan det sluta i katastrof. Medborgarnas, men också näringsidkares situation bör också tas med i beaktande i ett beslut om minskad räddningstjänst, säger Karl-Eric Westerberg.

Beslutet om att göra brandstationen i Vitsand till ett räddningsvärn med frivillig bemanning har redan mött stora protester. Hovfjällets vd menar att beslutet, om det genomförs, kan få allvarliga konsekvenser för skidanläggningen.

– Vi har 17 hus med tio bäddar i varje, 149 husvagnsplatser och en stollift som kan behöva evakueras snabbt. Dessutom har vi planer för att bygga fler hus, då känns det lite olustigt om räddningstjänsten ska minskas, säger Karl-Eric Westerberg.

Från brandstationen i Vitsand är det knappt en mils resväg till boendena på Hovfjället. Från Torsby är avståndet drygt två mil. Räddningschef Pär Maltesson sa på tisdagens möte i Vitsand att utryckningstiden kommer att förlängas med några minuter.

– Jag köper inte det argumentet. Varje minut är livsviktig i ett akut läge. Börjar det brinna på campingen kan det sluta i katastrof. Medborgarnas, men också näringsidkares situation bör också tas med i beaktande i ett beslut om minskad räddningstjänst, säger Karl-Eric Westerberg.