2015-09-15 20:45

2015-09-15 20:45

Ilska mot minskad räddningstjänst

TORSBY: Vitsandsborna protesterar

Beslutet är fattat. Kampen för att riva upp det har bara börjat. Vitsandsborna tänker slåss för sin trygghet och närhet till livräddning.

Brandstationen i Vitsand ska göras om till räddningsvärn. Det innebär att utryckning endast kommer att ske om personal finns i närheten. Förändringen beräknas minska räddningstjänstens utgifter med nära en miljon kronor per år.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut om förändringen togs på tisdagen upp i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

– Räddningschefen har gjort en bra utredning som ligger till grund för nämndens beslut. Vi såg ingen anledning att ändra det beslutet och frågan kommer inte att behandlas vidare, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

Gustav Olsson (M) reserverade sig mot beslutet i KSAU.

På tisdagskvällen hade PRO i Vitsand och Nyskoga kallat till protest- och informationsmöte i föreningens lokaler i Vitsand. Stolarna räckte inte till när ett hundratal personer trängdes för att höra räddningschef Pär Maltesson.

– Den bistra sanningen är att det inte finns pengar för en oförändrad räddningstjänst. Jag vill självklart ha kvar brandstationen i Vitsand. Men för att klara budgeten har jag presenterat åtgärdsförslag och nämnden har fattat beslut. Om ni vill diskutera beslutet måste ni ta kontakt med politikerna, sa Maltesson.

Räddningschefen fick flera gånger ducka för upprörda frågor och påståenden kring beslutet.

– Att satsa pengar på skidåkning går bra, men inte att hjälpa sjuka, sa en av mötesdeltagarna.

Personal slutar

Anna Andersson är en av tolv personer som i dag arbetar vid brandstationen i Vitsand.

– Vi har alla sagt att vi inte tänker arbeta vidare om det blir ett räddningsvärn, sa hon.

En namninsamling har startats, liksom en facebookgrupp. Berit Johansson har bjudit in till ett stormöte i Stjerneskolans matsal klockan 18 den 28 september.

– Då ska vi slåss för att det här beslutet rivs upp. Jag hoppas att många kommer och berättar för politikerna hur de tycker och känner, sa hon.

Brandstationen i Vitsand ska göras om till räddningsvärn. Det innebär att utryckning endast kommer att ske om personal finns i närheten. Förändringen beräknas minska räddningstjänstens utgifter med nära en miljon kronor per år.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut om förändringen togs på tisdagen upp i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

– Räddningschefen har gjort en bra utredning som ligger till grund för nämndens beslut. Vi såg ingen anledning att ändra det beslutet och frågan kommer inte att behandlas vidare, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

Gustav Olsson (M) reserverade sig mot beslutet i KSAU.

På tisdagskvällen hade PRO i Vitsand och Nyskoga kallat till protest- och informationsmöte i föreningens lokaler i Vitsand. Stolarna räckte inte till när ett hundratal personer trängdes för att höra räddningschef Pär Maltesson.

– Den bistra sanningen är att det inte finns pengar för en oförändrad räddningstjänst. Jag vill självklart ha kvar brandstationen i Vitsand. Men för att klara budgeten har jag presenterat åtgärdsförslag och nämnden har fattat beslut. Om ni vill diskutera beslutet måste ni ta kontakt med politikerna, sa Maltesson.

Räddningschefen fick flera gånger ducka för upprörda frågor och påståenden kring beslutet.

– Att satsa pengar på skidåkning går bra, men inte att hjälpa sjuka, sa en av mötesdeltagarna.

Personal slutar

Anna Andersson är en av tolv personer som i dag arbetar vid brandstationen i Vitsand.

– Vi har alla sagt att vi inte tänker arbeta vidare om det blir ett räddningsvärn, sa hon.

En namninsamling har startats, liksom en facebookgrupp. Berit Johansson har bjudit in till ett stormöte i Stjerneskolans matsal klockan 18 den 28 september.

– Då ska vi slåss för att det här beslutet rivs upp. Jag hoppas att många kommer och berättar för politikerna hur de tycker och känner, sa hon.