2015-09-04 17:29

2016-12-05 15:12

Räddningstjänsten måste spara

TORSBY: Brandstation kan bli räddningsvärn

Räddningstjänsten i Torsby kommun har inte råd att behålla den nuvarande verksamheten. För att klara budgeten finns förslag som kan innebära att det dröjer över 20 minuter längre för räddningspersonalen att nå en olycksplats.

Kommunfullmäktige har beslutat om oförändrad budgetram för miljö- bygg- och räddningsnämnden (MBR) under 2016, 2017 och 2018. Att nämnden inte kompenseras för bland annat löneökningar innebär att nämnden måste skära ned jämfört med dagens verksamhet. För räddningstjänstens fattas 400 000 kronor under 2016 och ytterligare 700 000 kronor 2017.

Räddningsvärn

Räddningschef Pär Maltesson presenterade på torsdagen en rad åtgärdsförslag för MBR-nämnden.

– Nämnden förordar att en av dagens fem brandstationer görs om till räddningsvärn. I stället för att ha personal i beredskap får personal frivilligt rycka in. Det skulle ge en besparing på knappt 900 000 kronor, säger Maltesson.

Utan personal i beredskap kan det bli så att det saknas personal för utryckning vid räddningsvärnet.

– Vi skulle alltid ringa ut tvåstationslarm i det området. Som mest skulle en insats fördröjas med 20–25 minuter jämfört med dagens situation och bemanning. Det handlar om en av våra mindre brandstationer som har få utryckningar, säger Maltesson som inte vill säga exakt vilken av stationerna som kan komma att beröras.

Ansträngd ekonomi

Förslaget kommer nu att skickas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Om nämnden begär extra medel får vi ta en diskussion. Men ekonomin är ansträngd, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Moderaterna ville i sin skuggbudget för de kommande åren ge extra anslag till räddningstjänsten.

– Jag tycker att man ska skjuta till pengar för att bibehålla räddningstjänsten som den är. Det är en grundläggande funktion i kommunen, säger Moderaternas förstanamn Gustav Olsson.

Kommunfullmäktige har beslutat om oförändrad budgetram för miljö- bygg- och räddningsnämnden (MBR) under 2016, 2017 och 2018. Att nämnden inte kompenseras för bland annat löneökningar innebär att nämnden måste skära ned jämfört med dagens verksamhet. För räddningstjänstens fattas 400 000 kronor under 2016 och ytterligare 700 000 kronor 2017.

Räddningsvärn

Räddningschef Pär Maltesson presenterade på torsdagen en rad åtgärdsförslag för MBR-nämnden.

– Nämnden förordar att en av dagens fem brandstationer görs om till räddningsvärn. I stället för att ha personal i beredskap får personal frivilligt rycka in. Det skulle ge en besparing på knappt 900 000 kronor, säger Maltesson.

Utan personal i beredskap kan det bli så att det saknas personal för utryckning vid räddningsvärnet.

– Vi skulle alltid ringa ut tvåstationslarm i det området. Som mest skulle en insats fördröjas med 20–25 minuter jämfört med dagens situation och bemanning. Det handlar om en av våra mindre brandstationer som har få utryckningar, säger Maltesson som inte vill säga exakt vilken av stationerna som kan komma att beröras.

Ansträngd ekonomi

Förslaget kommer nu att skickas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Om nämnden begär extra medel får vi ta en diskussion. Men ekonomin är ansträngd, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Moderaterna ville i sin skuggbudget för de kommande åren ge extra anslag till räddningstjänsten.

– Jag tycker att man ska skjuta till pengar för att bibehålla räddningstjänsten som den är. Det är en grundläggande funktion i kommunen, säger Moderaternas förstanamn Gustav Olsson.