2015-08-15 06:00

2015-08-15 06:00

Ingen mirakelmedicin till bönderna

TORSBY: Matilda Ernkrans (S) besökte mjölkgård

Efter år av tuffa tider är det kris bland landets mjölkbönder. Men någon mirakelmedicin för att rädda verksamheterna finns inte. Det sa miljö- och jordbruksutskottets ordförande Matilda Ernkrans när hon besökte en mjölkgård utanför Torsby.

2012 invigdes Thore Jonssons nya ladugård i Åsteby norr om Torsby. Satsningen kostade drygt 20 miljoner kronor. Tre personer arbetar på gården där det finns cirka 200 djur varav 150 är kor.

– Jag kan inte ångra satsningen. Produktionen är bra, djuren trivs och vi levererar mycket mjölk. Att lönsamheten trots det är dålig kan jag inte styra. Jag klarar mig ändå ganska bra eftersom eko-mjölk ger bättre betalt i nuläget, säger Thore Jonsson.

Brett engagemang

På fredagen besöktes hans gård av miljö- och jordbruksutskotts ordförande Matilda Ernkrans (S). På plats fanns också lokala politiker och företrädare för LRF samt köttbonden Mats Eriksson.

– Jag har ingen mirakelmedicin för att lösa mjölkbönderna problem. Men det finns ett brett och stort engagemang i riksdagen för att hjälpa bönderna och se till att vi även i framtiden har en svensk mjölkproduktion, säger Ernkrans.

Kreditgaranti

Regeringens hjälp för att lösa den nu akuta situation som råder var att i vårbudgeten, som började gälla 1 juli, avsätta 500 miljoner kronor i statlig kreditgaranti. Men den insatsen har än så länge inte haft någon inverkan på mjölkböndernas kris.

– Det jag tar med mig från det här mötet är bland annat att det kanske krävs mer påtryckningar mot bankerna. De har lovat att ställa upp för bönderna men det verkar inte som att de uppfyller det löftet. Den statliga kreditgarantin måste komma bönderna till handa så snart som möjligt, säger Matilda Ernkrans.

– För att lösa situationen på sikt krävs engagemang från flera aktörer. Branschen är på gång med ursprungsmärkning på exempelvis ost. Att man i offentliga upphandlingar strävar efter svenska mejeriprodukter eller svenskt kött är också extremt viktigt för våra bönder, fortsätter hon.

Ofentliga upphandlingar

De offentliga upphandlingarna av mat har flera gånger varit ett ärende för politikerna i Torsby.

– Det är komplicerat men vi ska fortsatt och än mer hängivet trycka på för att försöka få mer lokalproducerad mat i kommunen, sa kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) och fick medhåll av Alf Larsson (C) och Inger Larén (FP).

2012 invigdes Thore Jonssons nya ladugård i Åsteby norr om Torsby. Satsningen kostade drygt 20 miljoner kronor. Tre personer arbetar på gården där det finns cirka 200 djur varav 150 är kor.

– Jag kan inte ångra satsningen. Produktionen är bra, djuren trivs och vi levererar mycket mjölk. Att lönsamheten trots det är dålig kan jag inte styra. Jag klarar mig ändå ganska bra eftersom eko-mjölk ger bättre betalt i nuläget, säger Thore Jonsson.

Brett engagemang

På fredagen besöktes hans gård av miljö- och jordbruksutskotts ordförande Matilda Ernkrans (S). På plats fanns också lokala politiker och företrädare för LRF samt köttbonden Mats Eriksson.

– Jag har ingen mirakelmedicin för att lösa mjölkbönderna problem. Men det finns ett brett och stort engagemang i riksdagen för att hjälpa bönderna och se till att vi även i framtiden har en svensk mjölkproduktion, säger Ernkrans.

Kreditgaranti

Regeringens hjälp för att lösa den nu akuta situation som råder var att i vårbudgeten, som började gälla 1 juli, avsätta 500 miljoner kronor i statlig kreditgaranti. Men den insatsen har än så länge inte haft någon inverkan på mjölkböndernas kris.

– Det jag tar med mig från det här mötet är bland annat att det kanske krävs mer påtryckningar mot bankerna. De har lovat att ställa upp för bönderna men det verkar inte som att de uppfyller det löftet. Den statliga kreditgarantin måste komma bönderna till handa så snart som möjligt, säger Matilda Ernkrans.

– För att lösa situationen på sikt krävs engagemang från flera aktörer. Branschen är på gång med ursprungsmärkning på exempelvis ost. Att man i offentliga upphandlingar strävar efter svenska mejeriprodukter eller svenskt kött är också extremt viktigt för våra bönder, fortsätter hon.

Ofentliga upphandlingar

De offentliga upphandlingarna av mat har flera gånger varit ett ärende för politikerna i Torsby.

– Det är komplicerat men vi ska fortsatt och än mer hängivet trycka på för att försöka få mer lokalproducerad mat i kommunen, sa kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) och fick medhåll av Alf Larsson (C) och Inger Larén (FP).