2015-07-01 12:32

2015-07-01 12:50

Krav på flygbolag består

TORSBY/HAGFORS: Tillbakavisar mediauppgifter

Utsparkade flygbolaget Avies har skulder på över en miljon kronor till flygplatserna i Torsby och Hagfors. Hoppet om att återfå pengarna är inte stort, men kravet består.

I början av mars sa Trafikverket med omedelbar verkan upp avtalet med det estniska flygbolaget Avies. Det sedan bolaget upprepade gånger brustit i säkerhetsarbetet och ställt in många avgångar. Avies har skulder till flera flygplatser gällande främst start och landningsavgifter. Skulden till Hagfors flygplats uppgår till 530 000 kronor, Torsby flygplats har 495 000 kronor att kräva av flygbolaget.

Under onsdagen spreds uppgifter om att skulderna inte skulle krävas in. Men så är inte fallet.

– Vi har ännu inte beslutat om vi ska ansöka om att skulderna drivs in genom kronofogdemyndigheten, men skulderna har absolut inte avskrivits. Hoppet om att få tillbaka pengarna är kanske inte så stort, men om bolaget i framtiden får in pengar vill vi stå med på listan över de som har krav emot det, säger Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande för Torsby flygplats AB och kommunalråd i Torsby.

Även Hagfors flygplats har fortsatt ekonomiska krav mot Avies.

I början av mars sa Trafikverket med omedelbar verkan upp avtalet med det estniska flygbolaget Avies. Det sedan bolaget upprepade gånger brustit i säkerhetsarbetet och ställt in många avgångar. Avies har skulder till flera flygplatser gällande främst start och landningsavgifter. Skulden till Hagfors flygplats uppgår till 530 000 kronor, Torsby flygplats har 495 000 kronor att kräva av flygbolaget.

Under onsdagen spreds uppgifter om att skulderna inte skulle krävas in. Men så är inte fallet.

– Vi har ännu inte beslutat om vi ska ansöka om att skulderna drivs in genom kronofogdemyndigheten, men skulderna har absolut inte avskrivits. Hoppet om att få tillbaka pengarna är kanske inte så stort, men om bolaget i framtiden får in pengar vill vi stå med på listan över de som har krav emot det, säger Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande för Torsby flygplats AB och kommunalråd i Torsby.

Även Hagfors flygplats har fortsatt ekonomiska krav mot Avies.