2015-07-01 09:59

2015-07-01 09:59

Klart med nya ägare av Gupex

TORSBY: Plåtslageri och smidesverkstad får nytt liv

I början av april försattes Gupex Industri AB i konkurs. Verksamheten drevs vidare av konkursförvaltaren, som nu hittat nya ägare för verksamheten.

Gupex bedrev både smidesverkstad och plåtslageri vid konkursutbrottet. Konkursförvaltare Björn W Lindborg har nu avslutat förhandlingarna om att överlåta rörelsen till nya ägare. Resultatet är att verksamheten delas. Plåtslageridelen har överlåtits till HN byggmontage Hasse Nygren, som i ett nybildat bolag driver plåtslageriet vidare tillsammans med sonen Ulf och de tidigare anställda.

Smidesverksamheten har förvärvats av Peo Nilsson och Robert Jansson, vilka båda tidigare har varit anställda i Gupex. I ett nybildat bolag kommer de att syssla med traditionell smidesverksamhet i samma lokaler som tidigare och med servicearbeten åt industrin. Antalet anställda kommer att bli ungefär detsamma som vid konkursutbrottet.

Gupex bedrev både smidesverkstad och plåtslageri vid konkursutbrottet. Konkursförvaltare Björn W Lindborg har nu avslutat förhandlingarna om att överlåta rörelsen till nya ägare. Resultatet är att verksamheten delas. Plåtslageridelen har överlåtits till HN byggmontage Hasse Nygren, som i ett nybildat bolag driver plåtslageriet vidare tillsammans med sonen Ulf och de tidigare anställda.

Smidesverksamheten har förvärvats av Peo Nilsson och Robert Jansson, vilka båda tidigare har varit anställda i Gupex. I ett nybildat bolag kommer de att syssla med traditionell smidesverksamhet i samma lokaler som tidigare och med servicearbeten åt industrin. Antalet anställda kommer att bli ungefär detsamma som vid konkursutbrottet.