2015-06-30 06:00

2015-06-30 06:00

Nytt försök att rädda historisk smedja

TORSBY: Vill stoppa vandaliseringen

Fortum ville men fick inte riva smedjan i Torsby. Sedan dess har den upprepade gånger utsatts för vandalisering. Nu görs ännu ett försök att rädda och bevara den kulturhistoriska byggnaden.

2011 ansökte Fortum om tillstånd att riva den gamla smedjan vid Herrgårdsdammen i Torsby efter upprepad vandalisering. Men en utredning fastslog att byggnaden hade ett högt kulturhistoriskt värde och med det avslogs ansökan.

– För två år sedan började jag undersöka möjligheterna att rusta upp byggnaden och vi började spika för fönster för att minska risken för skadegörelse. När Fortum inte ville sponsra med el så avtog lusten att fortsätta, säger PA Sjögren som nu återupptagit kampen för att bevara byggnaden.

Genom åren har byggnadens tegeltak krossats åtskilliga gånger. Någon eller några personer har tagit sten från dammen och kastat mot tegelpannorna.

– Att få ett slut på vandaliseringen är ett första steg i att bevara smedjan. Jag har föreslagit att man kunde lägga jord eller någon typ av när över stenarna för att göra det svårare för vandalerna. Men det är tydligen mer komplicerat än det låter, säger PA Sjögren.

En aktionsgrupp har nu bildats med stöd från Hembygdsföreningen. Målsättningen är att byggnaden på sikt ska bli ett besöksmål sommartid.

– Det saknas vatten och avlopp. Men smedjan skulle kunna bli en fin utställningslokal sommartid samt ha en liten museidel. Att bevara bruksmiljön är viktigt tycker jag, det var här man la grunden för Torsby samhälle, säger PA Sjögren.

2011 ansökte Fortum om tillstånd att riva den gamla smedjan vid Herrgårdsdammen i Torsby efter upprepad vandalisering. Men en utredning fastslog att byggnaden hade ett högt kulturhistoriskt värde och med det avslogs ansökan.

– För två år sedan började jag undersöka möjligheterna att rusta upp byggnaden och vi började spika för fönster för att minska risken för skadegörelse. När Fortum inte ville sponsra med el så avtog lusten att fortsätta, säger PA Sjögren som nu återupptagit kampen för att bevara byggnaden.

Genom åren har byggnadens tegeltak krossats åtskilliga gånger. Någon eller några personer har tagit sten från dammen och kastat mot tegelpannorna.

– Att få ett slut på vandaliseringen är ett första steg i att bevara smedjan. Jag har föreslagit att man kunde lägga jord eller någon typ av när över stenarna för att göra det svårare för vandalerna. Men det är tydligen mer komplicerat än det låter, säger PA Sjögren.

En aktionsgrupp har nu bildats med stöd från Hembygdsföreningen. Målsättningen är att byggnaden på sikt ska bli ett besöksmål sommartid.

– Det saknas vatten och avlopp. Men smedjan skulle kunna bli en fin utställningslokal sommartid samt ha en liten museidel. Att bevara bruksmiljön är viktigt tycker jag, det var här man la grunden för Torsby samhälle, säger PA Sjögren.