2015-06-25 16:36

2015-06-25 16:39

Dålig säkerhetskultur bakom haveriet

TORSBY: Haverikommissionen slår fast

Det finns en dålig säkerhetskultur inom det estniska flygbolaget Avies och det är det som den bakomliggande orsaken till haveriet på Torsby flygplats i vintras. Det slår Statens haverikommission fast i sin rapport.

Sista fredagen i januari i år gled Avies kvällsflyg från Arlanda av banan sedan det hade landat på Torsby flygplats. 15 passagerare och två besättningsmän fanns ombord men ingen av dem skadades.

Statens haverikommission slår nu fast att planet togs ner i för hög fart och för långt in på landningsbanan. Piloterna lyckades därför inte få stopp på flygplanet innan landningsbanan tog slut. Planet hamnade i stället i en snöhög vid sidan av banan.

Kritik mot myndighet

En mer bakomliggande orsak är dock att det inom det estniska flygbolaget rådde en dålig för att inte säga oacceptabel säkerhetskultur. Och haverikommissionens kritik drabbar nu den estniska tillsynsmyndigheten i lika hög grad som den drabbar flygbolaget. Tillsynsmyndigheten uppmanas att skärpa kontrollen av Avies.

Haverikommissionens rapport listar en rad förhållanden som visar på den dåliga säkerhetskulturen.

Planet lyfte från Arlanda i snö, hård vind och kyla trots att piloterna visste att avisningssystemet inte fungerade fullt ut. Piloterna visste också om att bromsverkan inte skulle vara den bästa på Torsby flygplats men det föranledde ingen åtgärd.

Data från flygplanets svarta lådor gick inte att använda på grund av felaktigheter från Avies sida.

En månad efter haveriet sade Trafikverket med omedelbar verkan upp avtalet med Avies.

Sista fredagen i januari i år gled Avies kvällsflyg från Arlanda av banan sedan det hade landat på Torsby flygplats. 15 passagerare och två besättningsmän fanns ombord men ingen av dem skadades.

Statens haverikommission slår nu fast att planet togs ner i för hög fart och för långt in på landningsbanan. Piloterna lyckades därför inte få stopp på flygplanet innan landningsbanan tog slut. Planet hamnade i stället i en snöhög vid sidan av banan.

Kritik mot myndighet

En mer bakomliggande orsak är dock att det inom det estniska flygbolaget rådde en dålig för att inte säga oacceptabel säkerhetskultur. Och haverikommissionens kritik drabbar nu den estniska tillsynsmyndigheten i lika hög grad som den drabbar flygbolaget. Tillsynsmyndigheten uppmanas att skärpa kontrollen av Avies.

Haverikommissionens rapport listar en rad förhållanden som visar på den dåliga säkerhetskulturen.

Planet lyfte från Arlanda i snö, hård vind och kyla trots att piloterna visste att avisningssystemet inte fungerade fullt ut. Piloterna visste också om att bromsverkan inte skulle vara den bästa på Torsby flygplats men det föranledde ingen åtgärd.

Data från flygplanets svarta lådor gick inte att använda på grund av felaktigheter från Avies sida.

En månad efter haveriet sade Trafikverket med omedelbar verkan upp avtalet med Avies.