2015-05-15 19:29

2015-05-15 19:29

Historia rullade fram

TORSBY: 100-årsjubileum satte färg på "Våryran"

En hästdragen brandvagn tog täten när räddningstjänsten bjöd på en fordonskortege genom centrum där brandbilar från olika epoker under kårens 100-åriga historia visades upp. En historisk återblick som blev flitigt dokumenterad under fredagens ”Våryra”.

Räddningstjänsten bjöd även in till öppet hus där inte minst barnen fick tillfälle att lära sig mer om brandsäkerhet vid olika stationer. En uppvisning i brandsläckning där man fick se hur tekniken utvecklats från den gamla handpumpen till dagens moderna utrustning stod på programmet.

På centrum fanns det också aktiviteter för barnen genom olika hoppborgar med varierande utmaningar. Att ett uppträdande av Sean Banan väntade var förstås en starkt bidragande anledning till att många sökte sig till centrum den här dagen.

Ett godisregn, försäljning ute på gatorna och uppvisningar av kulturskolans elever var andra inslag under dagen liksom tid för lite samhällsinformation då det fanns möjlighet att träffa och ställa frågor till kommunpolis Caroline Eriksson och kommunalråd Ann-Katrin Järåsen.

Arrangörer av Våryran var Torsby Handel i samarbete med kommunen och projektet Servicelösningar nära dig i Torsby, som medfinansieras av Tillväxtverket.

Räddningstjänsten bjöd även in till öppet hus där inte minst barnen fick tillfälle att lära sig mer om brandsäkerhet vid olika stationer. En uppvisning i brandsläckning där man fick se hur tekniken utvecklats från den gamla handpumpen till dagens moderna utrustning stod på programmet.

På centrum fanns det också aktiviteter för barnen genom olika hoppborgar med varierande utmaningar. Att ett uppträdande av Sean Banan väntade var förstås en starkt bidragande anledning till att många sökte sig till centrum den här dagen.

Ett godisregn, försäljning ute på gatorna och uppvisningar av kulturskolans elever var andra inslag under dagen liksom tid för lite samhällsinformation då det fanns möjlighet att träffa och ställa frågor till kommunpolis Caroline Eriksson och kommunalråd Ann-Katrin Järåsen.

Arrangörer av Våryran var Torsby Handel i samarbete med kommunen och projektet Servicelösningar nära dig i Torsby, som medfinansieras av Tillväxtverket.