2015-04-20 13:55

2015-04-20 13:55

Storsatsning på Torsby sjukhus

TORSBY: MR-kamera och ställverk för tiotals miljoner kronor

I höst utrustas Torsby sjukhus med MR-kamera. För att göra den satsningen möjlig byggs också ett nytt ställverk och sjukhuset får en ny generator för reservström. Totalt kostar investeringen tiotals miljoner kronor.

Sjukhuset i Torsby har hittills saknat MR-kamera. En utrustning som används för att upptäcka exempelvis tumörer, artärbråck och ögonsjukdomar.

– Det är utrustning som ska finnas på ett akutsjukhus. Nu kommer vi kunna ge våra patienter en bättre service på plats i stället för att skicka dem till andra sjukhus, säger sjukhuschef Karin Lundin.

MR-kameran ska enligt plan tas i bruk i november. I samband med att den installeras byggs också ett nytt ställverk vid sjukhuset som också får en ny generator för reservström.

– Gammal utrustning byts ut. Det görs lite tidigare än planerat eftersom det är ett måste för MR-utrustningen. Under tiden som det byggs om blir det lite bullrigt och vissa omflyttningar kommer att ske, säger Karin Lundin.

Sjukhuset i Torsby har hittills saknat MR-kamera. En utrustning som används för att upptäcka exempelvis tumörer, artärbråck och ögonsjukdomar.

– Det är utrustning som ska finnas på ett akutsjukhus. Nu kommer vi kunna ge våra patienter en bättre service på plats i stället för att skicka dem till andra sjukhus, säger sjukhuschef Karin Lundin.

MR-kameran ska enligt plan tas i bruk i november. I samband med att den installeras byggs också ett nytt ställverk vid sjukhuset som också får en ny generator för reservström.

– Gammal utrustning byts ut. Det görs lite tidigare än planerat eftersom det är ett måste för MR-utrustningen. Under tiden som det byggs om blir det lite bullrigt och vissa omflyttningar kommer att ske, säger Karin Lundin.