2015-04-09 15:51

2015-04-09 15:51

Björnidet kan bli asylboende

TORSBY: Efter mer än 100 års hotellverksamhet

Anrika Hotell Björnidet i Torsby kan bli asylboende. Ägarna har lämnat in ett anbud till Migrationsverket om att få ta emot okänt antal asylsökande i fastigheten.

I över 100 år har turister övernattat på Hotell Björnidet i Torsby. Nu kan fastigheten, som också omfattar restaurang och festlokal, åtminstone för en tid framöver upphöra som hotell.

Ägarna vill i nuläget inte berätta något om omfattningen av anbudet som lämnats in till Migrationsverket så hur många asylsökande som kan komma att få tillfälligt boende i centrala Torsby är okänt.

Brockenstrand i Vitsand har också lämnat in anbud om att skapa ett asylboende där. Enligt uppgift finns också planer om att skapa asylboenden på Millmark Center i Sörmark och Finnskoga Wärdshus i Höljes.

Sedan tidigare finns tre asylboenden i Torsby kommun; Värmlandsporten i Värnäs, Sonyas Hotell i Fensbol och Torsby Vandrarhem i Svenneby. Dessutom har Migrationsverket upphandlat tillfälligt asylboende i före detta Överbyns skola, men där pågår en rättslig tvist mellan kommunen och fastighetsägaren.

I över 100 år har turister övernattat på Hotell Björnidet i Torsby. Nu kan fastigheten, som också omfattar restaurang och festlokal, åtminstone för en tid framöver upphöra som hotell.

Ägarna vill i nuläget inte berätta något om omfattningen av anbudet som lämnats in till Migrationsverket så hur många asylsökande som kan komma att få tillfälligt boende i centrala Torsby är okänt.

Brockenstrand i Vitsand har också lämnat in anbud om att skapa ett asylboende där. Enligt uppgift finns också planer om att skapa asylboenden på Millmark Center i Sörmark och Finnskoga Wärdshus i Höljes.

Sedan tidigare finns tre asylboenden i Torsby kommun; Värmlandsporten i Värnäs, Sonyas Hotell i Fensbol och Torsby Vandrarhem i Svenneby. Dessutom har Migrationsverket upphandlat tillfälligt asylboende i före detta Överbyns skola, men där pågår en rättslig tvist mellan kommunen och fastighetsägaren.