2015-03-19 16:25

2015-03-19 16:25

Patientsäkerhet starkt ifrågasatt

TORSBY: Tillsynsmyndighet mycket kritisk

En patient som hade ramlat från hög höjd råkade rejält illa ut på Torsby sjukhus. Den statliga tillsynsmyndigheten tycker inte att det är självklart att sjukhuset ska emot den här typen av patienter. Men på sjukhuset ser man det som ett, visserligen grovt men ändå, olycksfall i arbetet.

En medelålders man, som ramlade ner från en stege råkade rejält illa ut sedan förts till akuten på Torsby sjukhus. En läkare under utbildning konstaterade några frakturer, gav mannen smärtlindring och tänkte att han nog kunde åka hem dagen därpå.

Men i stället blev mannen allt sämre. Efter nästan en vecka visade en mer avancerad röntgenundersökning att han hade betydligt fler frakturer än vad man trott. Dessutom började njurarna svikta och det var först efter en sväng till intensiven på Centralsjukhuset i Karlstad som mannen började återhämta sig.

Ödesdigra beslut

En intern granskning från sjukhusets sida har noterat flera närmast ödesdigra felbeslut under vårdtiden. En mer erfaren läkare borde ha kallats in redan från början. Man borde ha reagerat på att mannen faktiskt blev sämre i stället för bättre och tagit reda på varför. Efteråt visade det sig att smärtlindringen interagerade på ett mycket olyckligt sätt med en medicin mannen tog mot en kronisk sjukdom.

Händelsen har gåtts igenom med både läkare och sjuksköterskor på sjukhuset som ett exempel på hur det inte får gå till men sjukhuset kopplade inte in Inspektionen för vård och omsorg förrän anhöriga till mannen redan vänt sig dit med klagomål.

Ifrågasätts

Inspektionen ifrågasätter nu om Torsby sjukhus verkligen har resurser att ta emot den här typen av traumafall.

Eva Dahlén, som är verksamhetschef på Torsby sjukhus, säger att det är alldeles för mycket som har brustit i vården av den medelålders mannen. Men hon håller inte med om att man utifrån detta enda fall kan dra slutsatsen att sjukhuset inte är säkert för traumapatienter.

– Vi har nyligen låtit en utomstående aktör göra en revision av traumasjukvården vid Torsby sjukhus, säger hon. Och den visar att vi kan mobilisera en väl fungerande vård, förutsatt att man inte gör som i det här fallet.

Inte resurser nog

Det har ibland ifrågasatts att läkare under utbildning, som i Torsby, arbetar ensamma på akuten. Men Eva Dahlén säger att små sjukhus inte har resurser nog för att avstå från detta.

– Däremot måste läkaren själv förstå när han eller hon måste ringa in bakjouren, en mer erfaren läkare.

En medelålders man, som ramlade ner från en stege råkade rejält illa ut sedan förts till akuten på Torsby sjukhus. En läkare under utbildning konstaterade några frakturer, gav mannen smärtlindring och tänkte att han nog kunde åka hem dagen därpå.

Men i stället blev mannen allt sämre. Efter nästan en vecka visade en mer avancerad röntgenundersökning att han hade betydligt fler frakturer än vad man trott. Dessutom började njurarna svikta och det var först efter en sväng till intensiven på Centralsjukhuset i Karlstad som mannen började återhämta sig.

Ödesdigra beslut

En intern granskning från sjukhusets sida har noterat flera närmast ödesdigra felbeslut under vårdtiden. En mer erfaren läkare borde ha kallats in redan från början. Man borde ha reagerat på att mannen faktiskt blev sämre i stället för bättre och tagit reda på varför. Efteråt visade det sig att smärtlindringen interagerade på ett mycket olyckligt sätt med en medicin mannen tog mot en kronisk sjukdom.

Händelsen har gåtts igenom med både läkare och sjuksköterskor på sjukhuset som ett exempel på hur det inte får gå till men sjukhuset kopplade inte in Inspektionen för vård och omsorg förrän anhöriga till mannen redan vänt sig dit med klagomål.

Ifrågasätts

Inspektionen ifrågasätter nu om Torsby sjukhus verkligen har resurser att ta emot den här typen av traumafall.

Eva Dahlén, som är verksamhetschef på Torsby sjukhus, säger att det är alldeles för mycket som har brustit i vården av den medelålders mannen. Men hon håller inte med om att man utifrån detta enda fall kan dra slutsatsen att sjukhuset inte är säkert för traumapatienter.

– Vi har nyligen låtit en utomstående aktör göra en revision av traumasjukvården vid Torsby sjukhus, säger hon. Och den visar att vi kan mobilisera en väl fungerande vård, förutsatt att man inte gör som i det här fallet.

Inte resurser nog

Det har ibland ifrågasatts att läkare under utbildning, som i Torsby, arbetar ensamma på akuten. Men Eva Dahlén säger att små sjukhus inte har resurser nog för att avstå från detta.

– Däremot måste läkaren själv förstå när han eller hon måste ringa in bakjouren, en mer erfaren läkare.