2015-02-19 07:39

2015-02-19 09:47

Mycket vilt på vägarna i Norra Värmland

TORSBY

Trafikverket har gått ut med en varning om att det uppehåller sig ovanligt mycketvilt längs vägarna i Norra Värmland.

Trafikanterna uppmanas att respektera de tillfälliga älgvarningskytar som är uppsatta och sänka hastigheten.

Trafikanterna uppmanas att respektera de tillfälliga älgvarningskytar som är uppsatta och sänka hastigheten.