2015-02-05 16:38

2015-02-05 16:38

"Det blir inga skolnedläggningar"

TORSBY: Enig nämnd fattade beslutet

Det blir inga skolnedläggningar i Torsby kommun. Barn- och utbildningsnämnden var enig i beslutet som fattades på torsdagseftermiddagen.

Förslaget om att på sikt lägga ned skolorna i Vitsand, Östmark, Oleby och Stöllet samt flytta eleverna i årskurserna 4-5 från Holmesskolan till Frykenskolan i Torsby ledde till starka reaktioner. På torsdagen höll barn- och utbildningsnämnden i Torsby det första sammanträdet sedan grundskoleutredningen, som var ett arbetsmaterial, presenterades.

– Nämnden har enhälligt beslutat om att det inte är aktuellt att lägga ned några skolor. Frågor om nedläggning ska inte ens utredas vidare i nuläget. Tidsplanen som fanns i utredningen har vi lagt åt sidan. Att vi var eniga om detta känns väldigt bra, säger nämndordförande Peter Jonsson (S).

Holmes- och Frykenskolan

Peter Jonsson säger att utredningen ska ses som ett ”kvalitetsunderlag” och som ett ”levande dokument”.

– Det vi kommer att göra är att se på fördelningen av elever mellan Holmesskolan och Frykenskolan. Skolchef, rektorer och tekniska avdelningen ska se på möjligheter och kostnader för att göra de två enheterna så bra som möjligt, säger Peter Jonsson.

Förslag i juni

I grundskoleutredningen fanns ett förslag om att Holmesskolan, som i dag är väldigt trångbodd f–5-skola, ska göras om till en f–3-skola och att fyrorna och femmorna skulle flyttas till Frykenskolan som i dag har elever i årskurserna 6–9.

– Vi har ett stort område till förfogande vid Frykenskolan. Vi har ett stort jobb att göra när det gäller att anpassa skolorna i centrala Torsby. Till nämndmötet i juni har vi sagt att vi vill ha förslag på lösningar, säger Peter Jonsson.

”Väldigt positivt”

Björn Butendeich från Digerberget norr om Vitsand är en av många föräldrar som engagerat sig i att skapa opinion för att bevara byskolorna.

– Nämndens beslut känns självklart väldigt positivt, nu gäller det bara att de också håller vad de lovar, säger han.

Förslaget om att på sikt lägga ned skolorna i Vitsand, Östmark, Oleby och Stöllet samt flytta eleverna i årskurserna 4-5 från Holmesskolan till Frykenskolan i Torsby ledde till starka reaktioner. På torsdagen höll barn- och utbildningsnämnden i Torsby det första sammanträdet sedan grundskoleutredningen, som var ett arbetsmaterial, presenterades.

– Nämnden har enhälligt beslutat om att det inte är aktuellt att lägga ned några skolor. Frågor om nedläggning ska inte ens utredas vidare i nuläget. Tidsplanen som fanns i utredningen har vi lagt åt sidan. Att vi var eniga om detta känns väldigt bra, säger nämndordförande Peter Jonsson (S).

Holmes- och Frykenskolan

Peter Jonsson säger att utredningen ska ses som ett ”kvalitetsunderlag” och som ett ”levande dokument”.

– Det vi kommer att göra är att se på fördelningen av elever mellan Holmesskolan och Frykenskolan. Skolchef, rektorer och tekniska avdelningen ska se på möjligheter och kostnader för att göra de två enheterna så bra som möjligt, säger Peter Jonsson.

Förslag i juni

I grundskoleutredningen fanns ett förslag om att Holmesskolan, som i dag är väldigt trångbodd f–5-skola, ska göras om till en f–3-skola och att fyrorna och femmorna skulle flyttas till Frykenskolan som i dag har elever i årskurserna 6–9.

– Vi har ett stort område till förfogande vid Frykenskolan. Vi har ett stort jobb att göra när det gäller att anpassa skolorna i centrala Torsby. Till nämndmötet i juni har vi sagt att vi vill ha förslag på lösningar, säger Peter Jonsson.

”Väldigt positivt”

Björn Butendeich från Digerberget norr om Vitsand är en av många föräldrar som engagerat sig i att skapa opinion för att bevara byskolorna.

– Nämndens beslut känns självklart väldigt positivt, nu gäller det bara att de också håller vad de lovar, säger han.