2015-02-04 12:43

2015-02-04 12:59

Mer kritik mot omskrivet flygbolag

TORSBY: Rapport om flygolyckan

För ett år sedan kördes ett passagerarplan av landningsbanan vid Torsby flygplats. Ingen person skadades.
Nu har Statens Haverikommission presenterat ett preliminärt utlåtande kring händelsen.

Det hade snöat när estniska Avies passagerarplan från Arlanda skulle landa i Torsby på kvällen den 31 januari 2014. Haverikommissionen fastslår att besättningen inte hade tillgång till underlag för att beräkna åtgärder för att landa säkert i halkigt underlag.

Hög hastighet

Inflygningen genomfördes heller inte enligt de rekommenderade rutinerna för ”stabil inflygning”. Det ledde till att planet tog mark längre in på landningsbanan än piloterna trodde, hastigheten var också för hög under rådande väderlek.

När det gick inte att stoppa planet innan landningsbanan tog slut försökte piloten svänga in på taxibanan. Det ledde till att planet kanade av banan och stannade i lössnön.

Beräkningsunderlag

Haverikommissionen gick i höstas ut med en varning gällande Avies förmåga att landa säkert i vinterväder. Avies tog då fram det beräkningsunderlag som tidigare saknats.

Underlaget är godkänt med anmärkning då det inte specificerats för de flygplatser som bolaget trafikerar.

Inspelning saknas

Haverikommissionens tvingades till egna analyser eftersom Avies saknade utrustning för att läsa allt innehåll i den så kallade svarta lådan. Vidare har utredarna inte kunnat lyssna av kommunikationen i planets cockpit eftersom piloterna inte stängt av inspelningen efter olyckan och därmed spelat över det som sades.

Fel på planet

Avies har tidigare kritiserats för att inte rapportera fel på sina flygplan. Planet som halkade av i Torsby hade brister som kommunicerats internt, bland annat fungerade inte avisningen av motorerna, men som inte antecknats i planets loggbok.

Den fullständiga rapporten om olyckan i Torsby väntas bli klar under våren. Avies avtal om att flyga på sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda går ut i höst. Från 25 oktober trafikeras linjen av det danska bolaget Flexiflight.

Det hade snöat när estniska Avies passagerarplan från Arlanda skulle landa i Torsby på kvällen den 31 januari 2014. Haverikommissionen fastslår att besättningen inte hade tillgång till underlag för att beräkna åtgärder för att landa säkert i halkigt underlag.

Hög hastighet

Inflygningen genomfördes heller inte enligt de rekommenderade rutinerna för ”stabil inflygning”. Det ledde till att planet tog mark längre in på landningsbanan än piloterna trodde, hastigheten var också för hög under rådande väderlek.

När det gick inte att stoppa planet innan landningsbanan tog slut försökte piloten svänga in på taxibanan. Det ledde till att planet kanade av banan och stannade i lössnön.

Beräkningsunderlag

Haverikommissionen gick i höstas ut med en varning gällande Avies förmåga att landa säkert i vinterväder. Avies tog då fram det beräkningsunderlag som tidigare saknats.

Underlaget är godkänt med anmärkning då det inte specificerats för de flygplatser som bolaget trafikerar.

Inspelning saknas

Haverikommissionens tvingades till egna analyser eftersom Avies saknade utrustning för att läsa allt innehåll i den så kallade svarta lådan. Vidare har utredarna inte kunnat lyssna av kommunikationen i planets cockpit eftersom piloterna inte stängt av inspelningen efter olyckan och därmed spelat över det som sades.

Fel på planet

Avies har tidigare kritiserats för att inte rapportera fel på sina flygplan. Planet som halkade av i Torsby hade brister som kommunicerats internt, bland annat fungerade inte avisningen av motorerna, men som inte antecknats i planets loggbok.

Den fullständiga rapporten om olyckan i Torsby väntas bli klar under våren. Avies avtal om att flyga på sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda går ut i höst. Från 25 oktober trafikeras linjen av det danska bolaget Flexiflight.