2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Omorganisation dröjer?

TORSBY: Alla skolor i Torsby kommun berörs

Strax innan jul presenterades den stora skolutredningen, som på ett eller annat sätt berör samtliga grundskolor i Torsby kommun. Men troligen genomförs inga förändringar till nästa läsår.

Det finns i nuläget sju kommunala grundskolor samt en friskola i Torsby kommun. I tjänstemannaförslaget kring en framtida skolorganisation ska endast tre av de kommunala skolorna finnas kvar.

I den första etappen är förslaget att Aspeds skola i Vitsand läggs ned samt att årskurs 4–5 på Östmarks skola och Holmesskolan flyttas till Frykenskolan i Torsby. Årskurs 4–5 på Stölletskolan flyttas till Kvistbergsskolan i Sysslebäck.

– Förslagen i utredningen syftar på intet sätt till att spara pengar. Det handlar om att ge barnen en utbildning av hög kvalité, säger Ann-Katrin Jåråsen (S), kommunstyrelsens ordförande i Torsby.

Ingen tidsplan

Barn och utbildningsnämnden (bun) ska fatta beslut kring utredningen den 29 april. Om skolor ska läggas ned krävs också ett fullmäktigebeslut.

– Det lär inte bli några förändringar till nästa läsår. Det finns ingen tidsplan för när de olika förändringarna ska ske, säger Ann-Katrin Järåsen.

Långsiktigt

I den andra etappen är förslaget att Stölletskolan, Östmarks skola och Oleby skola läggs ned och att eleverna där flyttar till Sysslebäck respektive Torsby.

– Det finns mycket att fundera på. Men det är viktigt att vi får till en långsiktig plan, säger Lillemor Wass-Ronge (M), ledamot i bun.

Inte spara

Förslaget har ännu inte diskuterats inom partierna. Kent Hallesson (V), ledamot i bun, säger att han personligen vill att någon eller några av de små enheterna bevaras, som ett alternativ till storskolan.

– Ofta ska beslut fattas för att snabbt spara pengar, så är inte fallet nu. Målet är att alla som går ur nian ska vara redo för gymnasiet. Det är viktigare än att spara in någon krona här och där.

Enighet viktigt

Centerpartiets bun-ledamot Dag Nyström har ett eget förslag kring skolorna i Klarälvdalen.

– Varför inte ha låg och mellanstadieskolor i Stöllet och Sysslebäck och ett renodlat högstadium i Likenäs? Hur det än blir är det viktigt att vi diskuterar skolfrågan ordentligt, och vi måste försöka nå en bred enighet.

Det finns i nuläget sju kommunala grundskolor samt en friskola i Torsby kommun. I tjänstemannaförslaget kring en framtida skolorganisation ska endast tre av de kommunala skolorna finnas kvar.

I den första etappen är förslaget att Aspeds skola i Vitsand läggs ned samt att årskurs 4–5 på Östmarks skola och Holmesskolan flyttas till Frykenskolan i Torsby. Årskurs 4–5 på Stölletskolan flyttas till Kvistbergsskolan i Sysslebäck.

– Förslagen i utredningen syftar på intet sätt till att spara pengar. Det handlar om att ge barnen en utbildning av hög kvalité, säger Ann-Katrin Jåråsen (S), kommunstyrelsens ordförande i Torsby.

Ingen tidsplan

Barn och utbildningsnämnden (bun) ska fatta beslut kring utredningen den 29 april. Om skolor ska läggas ned krävs också ett fullmäktigebeslut.

– Det lär inte bli några förändringar till nästa läsår. Det finns ingen tidsplan för när de olika förändringarna ska ske, säger Ann-Katrin Järåsen.

Långsiktigt

I den andra etappen är förslaget att Stölletskolan, Östmarks skola och Oleby skola läggs ned och att eleverna där flyttar till Sysslebäck respektive Torsby.

– Det finns mycket att fundera på. Men det är viktigt att vi får till en långsiktig plan, säger Lillemor Wass-Ronge (M), ledamot i bun.

Inte spara

Förslaget har ännu inte diskuterats inom partierna. Kent Hallesson (V), ledamot i bun, säger att han personligen vill att någon eller några av de små enheterna bevaras, som ett alternativ till storskolan.

– Ofta ska beslut fattas för att snabbt spara pengar, så är inte fallet nu. Målet är att alla som går ur nian ska vara redo för gymnasiet. Det är viktigare än att spara in någon krona här och där.

Enighet viktigt

Centerpartiets bun-ledamot Dag Nyström har ett eget förslag kring skolorna i Klarälvdalen.

– Varför inte ha låg och mellanstadieskolor i Stöllet och Sysslebäck och ett renodlat högstadium i Likenäs? Hur det än blir är det viktigt att vi diskuterar skolfrågan ordentligt, och vi måste försöka nå en bred enighet.

Skolor i Torsby kommun

Stöllets skola, F-5, 33 elever

Aspeds skola, F-5, 19 elever

Östmarks skola, F-5, 41 elever

Oleby skola, F-3, 31 elever

Transtrands friskola, F-6, 26 elever

Holmesskolan, F-5, 382 elever

Frykenskolan, 6-9, 395 elever

Kvistbergsskolan, F-9, 120 elever

Källa: Torsby kommun