2015-01-15 21:35

2015-01-20 23:16

Nekas starta asylboende

TORSBY: Bert Karlsson rasar mot kommunen

Bert Karlsson vill öppna asylboende i Överbyns nedlagda skola. Men efter vad han kallar kommunslarv har planerna gått i stå:
– Det är för jävligt hur det sköts.

Skaraprofilen Bert Karlsson driver via sitt bolag Jokarjo AB mer än ett tjugotal tillfälliga asylboenden runt om i landet, exempelvis i Filipstad.

Bolaget har dessutom tilldelning på många fler boenden och nu vill Bert Karlsson även driva ett boende i Överbyn, Torsby, med 75 platser.

Han och fastighetsägaren har i över sju månaders tid försökt få tillstånd att öppna, men flera gånger mött motstånd.

Tidsbegränsat bygglov

För att få driva asylboende krävs att användningen av den aktuella fastigheten ändras från småindustri till asylboende. Fastighetsägaren sökte därför om tidsbegränsat bygglov hos kommunen, vilket beviljades av bygg-, miljö- och räddningsnämnden i juli. Beslutet har överklagats flera gånger.

Handlingar saknades

De som överklagat anser bland annat att det är olämpligt att placera ett asylboende på orten eftersom de anser att det inte finns mycket för de boende att göra, vilket enligt dem skapar oro, samt att fastighetsvärdena kommer att minska.

Men när överklagandet nådde Länsstyrelsen visade det sig, enligt Bert Karlsson, att nämnden glömt att skicka in alla handlingar som krävdes.

– Det är så fruktansvärt dumt att det inte är klokt, ryter Bert Karlsson och fortsätter:

– Men det är inte ovanligt, kommunerna jävlas på en del håll. I det här fallet är det extra allvarligt eftersom det är en ärlig och hedersam person som står bakom, till skillnad från många andra rufflare.

Obehörig person

Det visade sig också att en obehörig person fattat beslut om det tidsbegränsade bygglovet för fastigheten.

Enligt Länsstyrelsens senaste beslut, vilket är att upphäva nämndens beslut om tillfälligt bygglov, har nämnden heller inte angett vilka förutsättningar som inte är uppfyllda och därigenom inte visat på vilka grunder tidsbegränsat bygglov kan beviljas.

”Har hänt på flera håll”

Det tillfälliga bygglovet gäller i första hand i fem år, men Länsstyrelsen anser inte heller att sökanden redovisat för varför bygglovet behövs under en begränsad tid:

– Men det är ju nu kriget pågår och asylboendena behövs, säger Bert Karlsson.

– Det är väl självklart att det behövs bygglov under en begränsad tid när det handlar om ett sånt här ärende. Men som sagt: detta har hänt på flera håll. Jag har ett liknande ärende i Mariestad där de bråkat i sex, sju månader nu.

Anledningen till att fastighetsägaren i Överbyn inte kan söka ett permanent bygglov, utan ett tillfälligt, är att samtliga asylboenden är tillfälliga och därför inte uppfyller kraven för permanent bygglov.

Vad händer nu?

– Han (fastighetsägaren) får söka nytt tillfälligt bygglov och då får vi se till att kommunen skickar in alla papper. Det handlar ju om rena formaliteter, de skulle kunna fixa det där hur snabbt som helst, säger Bert Karlsson.

Tror du att ni kommer öppna ett asylboende i Överbyn?

– Det hoppas jag verkligen, i annat fall vore det förbannat dåligt.

NWT har utan framgång sökt bygg-, miljö- och räddningsnämndens ordförande för en kommentar.

Skaraprofilen Bert Karlsson driver via sitt bolag Jokarjo AB mer än ett tjugotal tillfälliga asylboenden runt om i landet, exempelvis i Filipstad.

Bolaget har dessutom tilldelning på många fler boenden och nu vill Bert Karlsson även driva ett boende i Överbyn, Torsby, med 75 platser.

Han och fastighetsägaren har i över sju månaders tid försökt få tillstånd att öppna, men flera gånger mött motstånd.

Tidsbegränsat bygglov

För att få driva asylboende krävs att användningen av den aktuella fastigheten ändras från småindustri till asylboende. Fastighetsägaren sökte därför om tidsbegränsat bygglov hos kommunen, vilket beviljades av bygg-, miljö- och räddningsnämnden i juli. Beslutet har överklagats flera gånger.

Handlingar saknades

De som överklagat anser bland annat att det är olämpligt att placera ett asylboende på orten eftersom de anser att det inte finns mycket för de boende att göra, vilket enligt dem skapar oro, samt att fastighetsvärdena kommer att minska.

Men när överklagandet nådde Länsstyrelsen visade det sig, enligt Bert Karlsson, att nämnden glömt att skicka in alla handlingar som krävdes.

– Det är så fruktansvärt dumt att det inte är klokt, ryter Bert Karlsson och fortsätter:

– Men det är inte ovanligt, kommunerna jävlas på en del håll. I det här fallet är det extra allvarligt eftersom det är en ärlig och hedersam person som står bakom, till skillnad från många andra rufflare.

Obehörig person

Det visade sig också att en obehörig person fattat beslut om det tidsbegränsade bygglovet för fastigheten.

Enligt Länsstyrelsens senaste beslut, vilket är att upphäva nämndens beslut om tillfälligt bygglov, har nämnden heller inte angett vilka förutsättningar som inte är uppfyllda och därigenom inte visat på vilka grunder tidsbegränsat bygglov kan beviljas.

”Har hänt på flera håll”

Det tillfälliga bygglovet gäller i första hand i fem år, men Länsstyrelsen anser inte heller att sökanden redovisat för varför bygglovet behövs under en begränsad tid:

– Men det är ju nu kriget pågår och asylboendena behövs, säger Bert Karlsson.

– Det är väl självklart att det behövs bygglov under en begränsad tid när det handlar om ett sånt här ärende. Men som sagt: detta har hänt på flera håll. Jag har ett liknande ärende i Mariestad där de bråkat i sex, sju månader nu.

Anledningen till att fastighetsägaren i Överbyn inte kan söka ett permanent bygglov, utan ett tillfälligt, är att samtliga asylboenden är tillfälliga och därför inte uppfyller kraven för permanent bygglov.

Vad händer nu?

– Han (fastighetsägaren) får söka nytt tillfälligt bygglov och då får vi se till att kommunen skickar in alla papper. Det handlar ju om rena formaliteter, de skulle kunna fixa det där hur snabbt som helst, säger Bert Karlsson.

Tror du att ni kommer öppna ett asylboende i Överbyn?

– Det hoppas jag verkligen, i annat fall vore det förbannat dåligt.

NWT har utan framgång sökt bygg-, miljö- och räddningsnämndens ordförande för en kommentar.