2014-12-19 15:15

2015-01-20 22:50

Skolor riskerar att läggas ner

TORSBY: Stora utredningen klar – presenterad för politikerna

(UPPDATERAD) Flera skolor i Torsby kommun riskerar att läggas ner.
Det framgår av den stora skolutredning som presenterats för politikerna.

Den stora utredningen om grundskolan i Torsby kommun är nu klar. På torsdagen tog politikerna i barn- och utbildningsnämnden del av innehållet i tjänstemannaförslaget.

Enligt utredningen kan en ny struktur för grundskolan byggas i två etapper. Totalt kan fyra skolor komma att läggas ner.

I den första etappen föreslås en nedläggning av Aspeds skola och i den andra en nedläggning av Stölletskolan, Östmarks skola och Oleby skola.

Om det blir verklighet får eleverna flytta till större skolor i kommunen. För eleverna i Stöllet skulle det innebära en flytt till Kvistbergsskolan i Sysslebäck.

Större skolenheter har flera fördelar, konstateras det i utredningen. Det är lättare att få behörig personal till all undervisning, lärarna får större möjligheter till samarbete och det ökar tillgängligheten till exempelvis skolsköterskor och speciallärare.

Fler behöriga

Bakgrunden till utredningen är att resultaten i skolan är för låga. För få elever i årskurs nio når behörighet till gymnasiet.

Dessutom är elevantalet lågt på flera skolor, samtidigt som Holmesskolan i Torsby trångbodd.

Nu ska politikerna gå igenom och ta ställning till innehållet i förslaget.

Lillemor Wass Ronge (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, kan inte säga så mycket om det än.

– Vi fick förslaget i går vid sittande bord.

– Så jag har faktiskt inte hunnit läsa igenom det än. Det är en utredning så det blir att vi får diskutera det här i våra politiska grupper.

Beslut i april

I utredningen finns en tidsplan för ärendet. Där framgår att synpunkter på förslaget ska sammanställas under februari och mars. Samtidigt ska resultaten från en medborgardialog som genomförts vägas in.

Ett beslut kan tas i slutet av april.

Peter Jonsson (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Torsby, är nöjd med den skolutredning som gjorts.

– Utredningen har elevfokus och målsättningsfokus som prio ett och det är det viktiga. Konsekvenserna kommer i andra hand. Vi har dessutom tidigare bestämt oss för att vi inte kommer att lägga ned skolor i besparingssyfte. Just nu är jag bara nöjd med den utredning som gjorts, så mycket mer kan jag inte säga just nu.

Den stora utredningen om grundskolan i Torsby kommun är nu klar. På torsdagen tog politikerna i barn- och utbildningsnämnden del av innehållet i tjänstemannaförslaget.

Enligt utredningen kan en ny struktur för grundskolan byggas i två etapper. Totalt kan fyra skolor komma att läggas ner.

I den första etappen föreslås en nedläggning av Aspeds skola och i den andra en nedläggning av Stölletskolan, Östmarks skola och Oleby skola.

Om det blir verklighet får eleverna flytta till större skolor i kommunen. För eleverna i Stöllet skulle det innebära en flytt till Kvistbergsskolan i Sysslebäck.

Större skolenheter har flera fördelar, konstateras det i utredningen. Det är lättare att få behörig personal till all undervisning, lärarna får större möjligheter till samarbete och det ökar tillgängligheten till exempelvis skolsköterskor och speciallärare.

Fler behöriga

Bakgrunden till utredningen är att resultaten i skolan är för låga. För få elever i årskurs nio når behörighet till gymnasiet.

Dessutom är elevantalet lågt på flera skolor, samtidigt som Holmesskolan i Torsby trångbodd.

Nu ska politikerna gå igenom och ta ställning till innehållet i förslaget.

Lillemor Wass Ronge (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, kan inte säga så mycket om det än.

– Vi fick förslaget i går vid sittande bord.

– Så jag har faktiskt inte hunnit läsa igenom det än. Det är en utredning så det blir att vi får diskutera det här i våra politiska grupper.

Beslut i april

I utredningen finns en tidsplan för ärendet. Där framgår att synpunkter på förslaget ska sammanställas under februari och mars. Samtidigt ska resultaten från en medborgardialog som genomförts vägas in.

Ett beslut kan tas i slutet av april.

Peter Jonsson (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Torsby, är nöjd med den skolutredning som gjorts.

– Utredningen har elevfokus och målsättningsfokus som prio ett och det är det viktiga. Konsekvenserna kommer i andra hand. Vi har dessutom tidigare bestämt oss för att vi inte kommer att lägga ned skolor i besparingssyfte. Just nu är jag bara nöjd med den utredning som gjorts, så mycket mer kan jag inte säga just nu.