2018-08-07 18:00

2018-08-07 18:00

Det här vill partierna med Arvika och Värmland

VALET 2018: Partierna presenterade sin politik för Arvikaborna

Valrörelsen är i gång på riktigt. Det märktes i Arvika på måndagen, när projektet ”Valet är ditt” ordnade en aktivitet där samtliga partier i kommunfullmäktige fick berätta varför man ska rösta på dem i det kommande kommun- och landstingsvalet.

Vänsterpartiet

Zara Hedelin från Vänsterpartiet var först ut. Hon sa att hennes parti vill öka jämlikheten.

– Det ska inte spela roll vilka dina föräldrar är.

För att öka jämlikheten vill V införa sex timmars arbetsdag, inrätta en jämställdhetssamordnare och att kommunen jobbar aktivt med integration stöd till nya medborgare. Man vill också ha en bättre kollektivtrafik.

När det gäller landstinget vill V jämställdhetssäkra sjukvården.

– Kvinnor får generellt sämre vård än män.

Hon vill bland annat se satsningar på kvinnosjukvården och förlossningssjukvården. Ett annat område där V vill satsa är psykiatrin.

Moderaterna

Kristina Bengtsson Nilsson från Moderaterna sa att hennes parti vill att det ska vara lika för alla: lika rättigheter, lika skyldigheter, lika möjligheter. Hon betonade bland annat vikten av integration av nyanlända, där språkundervisning och jobb är centrala faktorer. Hon vill att nyanlända snabbare ska matchas ut i utbildning eller jobb än vad som sker i dag.

– Erfarenheten visar också att många nyanlända vill starta företag. Vi vill förenkla reglerna för det.

Hon tog också upp skolan, där M bland annat vill ge lärarna ökade möjligheter och befogenheter att skapa arbetsro i klassrummen. För att öka tryggheten på gator och torg vill partiet se fler poliser och även fler övervakningskameror. Bengtsson Nilsson sa att M också vill förbättra infrastrukturen så att det är lätt att ta sig till och från Arvika, och hon betonar också vikten av en god sjukvård.

– Vården man behöver ofta ska vara så nära som möjligt. Att vi har fått en dialysmottagning i Arvika underlättar enormt för patienter som har de behoven.

Centerpartiet

Centerpartiets Mona Smedman sa att hon tycker att Arvika generellt är en bra kommun, men att det finns saker att förbättra, bland annat företagsklimatet. Många företagare vittnar om att det är krångligt att kontakta kommunen.

– Det tar väldigt lång tid, man vet inte vem man ska vända sig till, man blir hänvisad hit och dit.

Hon nämnde också hälsofrågor. Med bland annat fler cykelbanor underlättar man klimatsmart vardagsmotion sa hon. Centern värnar också om föreningslivet.

– Det är där människor möts och kreativiteten och engagemanget flödar.

Föreningslivet kan också vara ett sätt för nyanlända att kära sig svenska och komma in i samhället, menar hon. Hon tillade att Centern vill se hela kommunen leva.

– Kommunen måste se till att det finns service kvar landsbygden, skolor, äldreomsorg, deltidsbrandkår och så vidare.

Sverigedemokraterna

Anne Garin från Sverigedemokraterna betonade trygghetsfrågor, äldrepolitik och sjukvård.

– Det viktigaste inom landstinget är att korta vårdköerna och öka tillgängligheten lika för alla.

Det görs bland annat med höjda löner och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen, menade hon.

Hon råder de styrande att ta det lugnt med stora investeringar i ny skola. ”Mjukvaran”, lärarna och att alla elever blir sedda och förstådda, är viktigare än en ny stor skolbyggnad, menade hon.

Hon vill se en ökad polistäthet, bland annat med tanke på att Arvika är en kommun som har problem med narkotika, som får följder i annan brottslighet.

Socialdemokraterna

Peter Söderström (S) sa att han gärna ser att Arvika fortsätter växa, men det ska ske hållbart, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

– Vi ska bruka resurserna på ett klokt sätt. Socialdemokraterna tror på samarbete. När näringslivet, det offentliga och det ideella arbetar gemensamt skapar vi det trygga samhället. När klyftorna är som minst mår människorna som bäst.

Ulric Andersson, också socialdemokrat men i landstinget, menar att satsningar på sjukvården är nödvändiga, för trovärdigheten i systemet.

– Alternativet är försäkringslösningar och då vet vi att samhället kommer att klyvas ganska snabbt.

Miljöpartiet

Miljöpartiets Alina Koltsova sa att hennes parti vill bidra till ökat fokus på ungas psykiska och fysiska välmående plus ökat ungdomsinflytande genom rösträtt till kommunfullmäktige redan vid 16 års ålder.

För de äldre vill MP satsa på att utveckla anhörigstödet och en anpassning av befintliga fastigheter så att det ska vara möjligt att bo kvar om man vill. När det gäller näringslivet vill MP bland annat ha större fokus på närproducerad, förnybar energi och en utveckling av gästhamnen. I staden vill MP ha bättre luftkvalitet genom minskad biltrafik, fler gågator i centrum samt satsning på miljöbussar och fler cykelvägar.

– Vi vill satsa på att bevara den biologiska mångfalden genom exempelvis upprättande av kommunala naturreservat och skogsavverkning med kalhyggesfria metoder. Vi vill upprätthålla strandskyddet och arbeta för att göra Kyrkviken badvänlig igen.

Liberalerna

Anton Sjöstedt och Gösta Frödin från Liberalerna sa att i Arvika ska man kunna bestämma över sitt eget liv, hela livet. Det börjar i skolan, där L vill satsa på behöriga lärare och som lär sig av varandra. Det görs bäst i skolor som inte är för små, och L vill ha en gemensam högstadieskola i centrala Arvika och bara en skola i Jössefors/Sulvik i stället för två som i dag.

– De äldre ska också få bestämma hur de vill bo eftersom åldern inte bestämmer hur du mår. Därför behövs valmöjligheter och vi vill därför bygga trygghetsboende, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi, sa Anton Sjöstedt.

Gösta Frödin, förstanamn på kommunlistan men som även kandiderar till både landsting och riksdag, betonade sjukvården och vikten av att Arvika sjukhus bevaras och utvecklas. Han talade också om vårdcentralerna.

– Vi vill underlätta att nå vårdcentralen både på telefon och vid besök. Det är också viktigt att man som lekman få vara med och bestämma över sin egen vård så länge som möjligt.

Frödin lyfte även vikten av bra vägar och tågförbindelser i Arvika.

Kristdemokraterna

KD:s Susanne Engstad Clarke lyfte partiets tre huvudpunkter skola, trygghet och äldreomsorgen. Engstad Clarke som även står på landstingslistan, sa att partiet vill se fler övervakningskameror för ökad trygghet, ökade resurser till skolorna i kommunen och upprustad äldreomsorg, med fler undersköterskor om det behövs.

– I landstinget tänker jag driva att vårdcentralen i Arvika blir dygnet runt-öppen. Dels för att frigöra akutmottagningen för akut sjuvård och dels för att fler ska få hjälp på vårdcentralen.

Vänsterpartiet

Zara Hedelin från Vänsterpartiet var först ut. Hon sa att hennes parti vill öka jämlikheten.

– Det ska inte spela roll vilka dina föräldrar är.

För att öka jämlikheten vill V införa sex timmars arbetsdag, inrätta en jämställdhetssamordnare och att kommunen jobbar aktivt med integration stöd till nya medborgare. Man vill också ha en bättre kollektivtrafik.

När det gäller landstinget vill V jämställdhetssäkra sjukvården.

– Kvinnor får generellt sämre vård än män.

Hon vill bland annat se satsningar på kvinnosjukvården och förlossningssjukvården. Ett annat område där V vill satsa är psykiatrin.

Moderaterna

Kristina Bengtsson Nilsson från Moderaterna sa att hennes parti vill att det ska vara lika för alla: lika rättigheter, lika skyldigheter, lika möjligheter. Hon betonade bland annat vikten av integration av nyanlända, där språkundervisning och jobb är centrala faktorer. Hon vill att nyanlända snabbare ska matchas ut i utbildning eller jobb än vad som sker i dag.

– Erfarenheten visar också att många nyanlända vill starta företag. Vi vill förenkla reglerna för det.

Hon tog också upp skolan, där M bland annat vill ge lärarna ökade möjligheter och befogenheter att skapa arbetsro i klassrummen. För att öka tryggheten på gator och torg vill partiet se fler poliser och även fler övervakningskameror. Bengtsson Nilsson sa att M också vill förbättra infrastrukturen så att det är lätt att ta sig till och från Arvika, och hon betonar också vikten av en god sjukvård.

– Vården man behöver ofta ska vara så nära som möjligt. Att vi har fått en dialysmottagning i Arvika underlättar enormt för patienter som har de behoven.

Centerpartiet

Centerpartiets Mona Smedman sa att hon tycker att Arvika generellt är en bra kommun, men att det finns saker att förbättra, bland annat företagsklimatet. Många företagare vittnar om att det är krångligt att kontakta kommunen.

– Det tar väldigt lång tid, man vet inte vem man ska vända sig till, man blir hänvisad hit och dit.

Hon nämnde också hälsofrågor. Med bland annat fler cykelbanor underlättar man klimatsmart vardagsmotion sa hon. Centern värnar också om föreningslivet.

– Det är där människor möts och kreativiteten och engagemanget flödar.

Föreningslivet kan också vara ett sätt för nyanlända att kära sig svenska och komma in i samhället, menar hon. Hon tillade att Centern vill se hela kommunen leva.

– Kommunen måste se till att det finns service kvar landsbygden, skolor, äldreomsorg, deltidsbrandkår och så vidare.

Sverigedemokraterna

Anne Garin från Sverigedemokraterna betonade trygghetsfrågor, äldrepolitik och sjukvård.

– Det viktigaste inom landstinget är att korta vårdköerna och öka tillgängligheten lika för alla.

Det görs bland annat med höjda löner och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen, menade hon.

Hon råder de styrande att ta det lugnt med stora investeringar i ny skola. ”Mjukvaran”, lärarna och att alla elever blir sedda och förstådda, är viktigare än en ny stor skolbyggnad, menade hon.

Hon vill se en ökad polistäthet, bland annat med tanke på att Arvika är en kommun som har problem med narkotika, som får följder i annan brottslighet.

Socialdemokraterna

Peter Söderström (S) sa att han gärna ser att Arvika fortsätter växa, men det ska ske hållbart, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

– Vi ska bruka resurserna på ett klokt sätt. Socialdemokraterna tror på samarbete. När näringslivet, det offentliga och det ideella arbetar gemensamt skapar vi det trygga samhället. När klyftorna är som minst mår människorna som bäst.

Ulric Andersson, också socialdemokrat men i landstinget, menar att satsningar på sjukvården är nödvändiga, för trovärdigheten i systemet.

– Alternativet är försäkringslösningar och då vet vi att samhället kommer att klyvas ganska snabbt.

Miljöpartiet

Miljöpartiets Alina Koltsova sa att hennes parti vill bidra till ökat fokus på ungas psykiska och fysiska välmående plus ökat ungdomsinflytande genom rösträtt till kommunfullmäktige redan vid 16 års ålder.

För de äldre vill MP satsa på att utveckla anhörigstödet och en anpassning av befintliga fastigheter så att det ska vara möjligt att bo kvar om man vill. När det gäller näringslivet vill MP bland annat ha större fokus på närproducerad, förnybar energi och en utveckling av gästhamnen. I staden vill MP ha bättre luftkvalitet genom minskad biltrafik, fler gågator i centrum samt satsning på miljöbussar och fler cykelvägar.

– Vi vill satsa på att bevara den biologiska mångfalden genom exempelvis upprättande av kommunala naturreservat och skogsavverkning med kalhyggesfria metoder. Vi vill upprätthålla strandskyddet och arbeta för att göra Kyrkviken badvänlig igen.

Liberalerna

Anton Sjöstedt och Gösta Frödin från Liberalerna sa att i Arvika ska man kunna bestämma över sitt eget liv, hela livet. Det börjar i skolan, där L vill satsa på behöriga lärare och som lär sig av varandra. Det görs bäst i skolor som inte är för små, och L vill ha en gemensam högstadieskola i centrala Arvika och bara en skola i Jössefors/Sulvik i stället för två som i dag.

– De äldre ska också få bestämma hur de vill bo eftersom åldern inte bestämmer hur du mår. Därför behövs valmöjligheter och vi vill därför bygga trygghetsboende, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi, sa Anton Sjöstedt.

Gösta Frödin, förstanamn på kommunlistan men som även kandiderar till både landsting och riksdag, betonade sjukvården och vikten av att Arvika sjukhus bevaras och utvecklas. Han talade också om vårdcentralerna.

– Vi vill underlätta att nå vårdcentralen både på telefon och vid besök. Det är också viktigt att man som lekman få vara med och bestämma över sin egen vård så länge som möjligt.

Frödin lyfte även vikten av bra vägar och tågförbindelser i Arvika.

Kristdemokraterna

KD:s Susanne Engstad Clarke lyfte partiets tre huvudpunkter skola, trygghet och äldreomsorgen. Engstad Clarke som även står på landstingslistan, sa att partiet vill se fler övervakningskameror för ökad trygghet, ökade resurser till skolorna i kommunen och upprustad äldreomsorg, med fler undersköterskor om det behövs.

– I landstinget tänker jag driva att vårdcentralen i Arvika blir dygnet runt-öppen. Dels för att frigöra akutmottagningen för akut sjuvård och dels för att fler ska få hjälp på vårdcentralen.