2010-09-23 16:33

2015-01-16 17:21

Många krav på omval efter strulet i Arvika

VAL: Valmyndigheten jagad av arga väljare

Mängder av arga väljare har hört av sig till valmyndigheten och ställt krav på ett omval efter strulet i Arvika.

– Det har kommit en massa mejl där man överklagar valet, berättar Vivan Nilsson som är informationschef på Valmyndigheten.

Rent formellt kan det komma att krävas att ett överklagande av valresultatet görs med en underskrift och ett namnförtydligande. Det för att man ska kunna kontrollera att den som klagar har besvärsrätt. Rätt att överklaga har partierna, kandidaterna och alla som är röstberättigade i valet man överklagar. En Arvikabo kan i det nu aktuella fallet alltså överklaga såväl riksdags- som landstings- och kommunvalet i Arvika.

Valprövningsnämnden

Överklaganden prövas Valprövningsnämnden som består av sex ledamöter plus en lagfaren jurist som ordförande, för närvarande för detta regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och besluta att nyval ska hållas. Antingen i ett visst val, som riksdagsvalet, eller i en viss valkrets, som Arvika.

Det ska nämnden göra om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången. Nämnden kan också besluta om att en ny rösträkning ska göras.

Några veckor

Ett överklagande hanteras först av länsstyrelsen och ska korresponderas mellan den klagande och aktuell valnämnd innan det kan prövas av Valprövningsnämnden.

– Det tar normalt några veckor innan ett ärende prövas, säger Valprövningsnämndens sekreterare Kerstin Siverby.

– Det har kommit en massa mejl där man överklagar valet, berättar Vivan Nilsson som är informationschef på Valmyndigheten.

Rent formellt kan det komma att krävas att ett överklagande av valresultatet görs med en underskrift och ett namnförtydligande. Det för att man ska kunna kontrollera att den som klagar har besvärsrätt. Rätt att överklaga har partierna, kandidaterna och alla som är röstberättigade i valet man överklagar. En Arvikabo kan i det nu aktuella fallet alltså överklaga såväl riksdags- som landstings- och kommunvalet i Arvika.

Valprövningsnämnden

Överklaganden prövas Valprövningsnämnden som består av sex ledamöter plus en lagfaren jurist som ordförande, för närvarande för detta regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och besluta att nyval ska hållas. Antingen i ett visst val, som riksdagsvalet, eller i en viss valkrets, som Arvika.

Det ska nämnden göra om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången. Nämnden kan också besluta om att en ny rösträkning ska göras.

Några veckor

Ett överklagande hanteras först av länsstyrelsen och ska korresponderas mellan den klagande och aktuell valnämnd innan det kan prövas av Valprövningsnämnden.

– Det tar normalt några veckor innan ett ärende prövas, säger Valprövningsnämndens sekreterare Kerstin Siverby.

  • Kjell Martinson