2010-08-30 09:40

2015-01-16 17:21

Fler jobb är den största utmaningen

HAGFORS: Sysselsättningen viktigast

Sysselsättningen är en återkommande fråga när unga och gamla pratar om Hagfors framtid. Och då handlar det inte bara om att det behövs fler jobb, det är lika viktigt att det finns något roligt att göra på fritiden.
– Finns det inget som lockar flyttar man härifrån.

Att man har ett arbete är för de flesta avgörande för om man kan bo och leva på en ort. Så har det alltid varit men det har blivit tuffare, på senare tid inte minst för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Det är inte bara högre krav på utbildning för att komma i fråga, många gånger efterfrågas arbetslivserfarenhet för att få jobb.

Lärling fungerade förr

– Men hur får ungdomarna det när de aldrig kommer in? När jag var ung så fick man börja som lärling och några år innan man fick fast jobb och full lön, det borde fungera nu också, säger Sven-Olof Andersson som stannat till vid valstugan på torget för att pratat med Gunilla Verronen.

Det blir mycket prat om jobb och ungdomars situation, säger hon. Att ungdomsarbetslösheten är stor är inte bra, varken för individen eller samhället.

Hur blir det i framtiden?

– Om de inte har något jobb, hur ska de då få ihop till en pension? Vi som jobbat hela livet har ju satt in hela tiden och klarar oss men hur blir det för de som står utanför? Och inte är det en bra social situation att vara utan jobb.

– Skolan är ju bra nu med den nya, den är ju världens finaste men det måste till fler jobb. Vi får hoppas att metanolfabriken blir av, det skulle betyda mycket för Hagfors, säger Gunilla som även får in många synpunkter på kommunikationerna till och från Hagfors.

Järnväg efterlyses

– Många hoppas på att det blir järnväg igen, det vore bra för näringslivet, miljön och kanske möjligheterna att ta sig till och från Hagfors. Kollektivtrafiken är ju inget alternativ för de flesta som det ser ut i dag, det är ju dyrare att åka buss till Karlstad än att ta bilen.

I nya skolan träffar vi några gymnasister som har några år kvar innan de lämnar skolan i Hagfors. De sätter också problematiken med arbetslösheten i fokus - det måste till fler jobb och ett varierat utbud för att hålla bygden vid liv

”Måste våga mer”

– Det får ju inte vara så att man sätter ut folk på åtgärder bara för att få ner statistiken.

– Hagforsarna måste våga mer, holländare som kommer hit utvecklar verksamheter, varför kan inte vi göra det?

– Sen kan ju inte alla leva på turism, det måste finnas nånstans att få hjälp om man har idéer, vi är inte riktigt vana.

Ordna mer för ungdomar

Nu är det inte bara jobb som avgör om man trivs i Hagfors. Ungdomarna efterlyser mer fritidsaktiviteter.

– Det vore kul om det ordnades lite mer för ungdomar, det finns inte så mycket. Det skulle vara kul med lite andra sporter och aktiviteter än de som finns.

– På vintern borde man få igång Hagforsbacken, det är sånt vi tycker är roligt annars försvinner vi.

– Och jag tycker man skulle kunna ordna fler idrottstävlingar. Det skulle inte bara stimulera de som håller på, det skulle ge mycket in till kommunen också.

Att man har ett arbete är för de flesta avgörande för om man kan bo och leva på en ort. Så har det alltid varit men det har blivit tuffare, på senare tid inte minst för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Det är inte bara högre krav på utbildning för att komma i fråga, många gånger efterfrågas arbetslivserfarenhet för att få jobb.

Lärling fungerade förr

– Men hur får ungdomarna det när de aldrig kommer in? När jag var ung så fick man börja som lärling och några år innan man fick fast jobb och full lön, det borde fungera nu också, säger Sven-Olof Andersson som stannat till vid valstugan på torget för att pratat med Gunilla Verronen.

Det blir mycket prat om jobb och ungdomars situation, säger hon. Att ungdomsarbetslösheten är stor är inte bra, varken för individen eller samhället.

Hur blir det i framtiden?

– Om de inte har något jobb, hur ska de då få ihop till en pension? Vi som jobbat hela livet har ju satt in hela tiden och klarar oss men hur blir det för de som står utanför? Och inte är det en bra social situation att vara utan jobb.

– Skolan är ju bra nu med den nya, den är ju världens finaste men det måste till fler jobb. Vi får hoppas att metanolfabriken blir av, det skulle betyda mycket för Hagfors, säger Gunilla som även får in många synpunkter på kommunikationerna till och från Hagfors.

Järnväg efterlyses

– Många hoppas på att det blir järnväg igen, det vore bra för näringslivet, miljön och kanske möjligheterna att ta sig till och från Hagfors. Kollektivtrafiken är ju inget alternativ för de flesta som det ser ut i dag, det är ju dyrare att åka buss till Karlstad än att ta bilen.

I nya skolan träffar vi några gymnasister som har några år kvar innan de lämnar skolan i Hagfors. De sätter också problematiken med arbetslösheten i fokus - det måste till fler jobb och ett varierat utbud för att hålla bygden vid liv

”Måste våga mer”

– Det får ju inte vara så att man sätter ut folk på åtgärder bara för att få ner statistiken.

– Hagforsarna måste våga mer, holländare som kommer hit utvecklar verksamheter, varför kan inte vi göra det?

– Sen kan ju inte alla leva på turism, det måste finnas nånstans att få hjälp om man har idéer, vi är inte riktigt vana.

Ordna mer för ungdomar

Nu är det inte bara jobb som avgör om man trivs i Hagfors. Ungdomarna efterlyser mer fritidsaktiviteter.

– Det vore kul om det ordnades lite mer för ungdomar, det finns inte så mycket. Det skulle vara kul med lite andra sporter och aktiviteter än de som finns.

– På vintern borde man få igång Hagforsbacken, det är sånt vi tycker är roligt annars försvinner vi.

– Och jag tycker man skulle kunna ordna fler idrottstävlingar. Det skulle inte bara stimulera de som håller på, det skulle ge mycket in till kommunen också.

  • Peter Nilsson

Hagfors

Antal invånare: 12 584 (30/6-10)

Antal kommunanställda: 1 050 tillsvidareanställda 31/8

Förvärvsarbetande: 75,2 procent (män 78,1 procent, kv 72,0 procent) (i åldern 20-64 år, 2008)

Eftergymnasial utbildning: 9 procent mindre än tre år, 11 procent mer än tre år (2009)

Medelinkomst: 216 120 kr/år (2008, länssnitt 225 625)

Skattesats (kommun): 22:50

Villapris: (snitt maj-juli 2010) 767 000 kronor (länssnitt 1,3 milj)

Största privata arbetsgivaren: Uddeholms AB med cirka 870 personer

Arbetslöshet (maj 2010): 8,1 procent varav 2,8 procent öppet arbetslösa

Näringslivsranking: 276 av 290

Politik

Kommunalråd: Mikael Dahlqvist (S)

Mandatfördelning i fullmäktige (för närvarande 41 platser, blir 35 efter valet): S 21, V 6, C 5, M 4, FP 3, KD 1, SD 1.

Hetaste frågorna: Jobben och sysselsättningen, Järnväg till Hagfors.