2009-05-13 07:30

2015-01-16 17:18

"Det krävs politiker som vågar ta ansvar"

EU-VALET: Eva Hallström inte nöjd med EU:s miljöarbete

Det var fel av Miljöpartiet att släppa utträdeskravet. Det anser Eva Hallström, partiets värmländska kandidat till Europaparlamentet.
Men hon tror inte att partiet förlorar röster på kursändringen.
– Jag tror att vi har en bra politik, miljöfrågorna är så viktiga.

Eva Hallström från Sunne står på 21:a plats på Miljöpartiets valsedel. Miljön och klimatet är de självklara huvudfrågorna i valet, både för henne och partiet.

– EU gör inte tillräckligt mycket när det gäller miljön och klimatet, det är mycket prat och lite verkstad. Man behandlar naturen som om den vore gratis, säger Eva Hallström.

Alla etablerade svenska partier lyfter fram miljön i sina valplattformar, men Miljöpartiet går längre än någon annan. Medan andra är inne på att EU behöver minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2020, säger Miljöpartiet 80 procent.

Hårdare krav på bilarnas utsläpp, satsning på energieffektivisering genom mer krav på olika produkter, ombyggnation av gamla hus och stöd för utveckling av förnyelsebar energi är några av vägarna för att nå dit, menar Eva Hallström.

– Stoppa alla subventioner till kärnkraft och den fossila sidan och öka resurserna till EU-program som gynnar sol, vind och vågkraft. Vi måste också se till att det blir billigt att konvertera sin bensinbil till biogas- eller etanoldrift.

”Politisk vilja saknas”

Hon tycker också att unionens kemikalielagstiftning är otillräcklig. Dessutom vill hon ha striktare regler för djurtransporter, och hon ser med oro på utfiskningen av haven.

– Det finns lösningar och alternativ, det är bara den politiska viljan som saknas. Det krävs politiker som vågar ta ansvar. Det är inte bara klimatet, det är hela kakan av resurser som vi tar för givna.

Vad måste man vara beredd att offra?

– Det beror på vad du menar med att offra. Vad är livskvalitet, hur värderar du livet? Hur värderar du din mat och hälsa? Vi pratar om att jobba mindre och leva mer.

Mot slopat utträdeskrav

På en punkt har Miljöpartiet ändrat sig radikalt sedan förra EU-valet. Partiet kräver inte längre svenskt utträde ur unionen.

– Jag röstade emot att släppa utträdeskravet. Men det är demokrati, partiet har beslutat så här, säger Eva Hallström.

Eftersom hon jobbar heltid, på länsstyrelsen i Jönköping, blir tiden för eget kampanjande begränsad. Personvalet satsar hon inte alls på.

– Jag tycker att det viktiga är att våra toppnamn Carl Schlyter och Isabella Lövin kommer in.

Eva Hallström från Sunne står på 21:a plats på Miljöpartiets valsedel. Miljön och klimatet är de självklara huvudfrågorna i valet, både för henne och partiet.

– EU gör inte tillräckligt mycket när det gäller miljön och klimatet, det är mycket prat och lite verkstad. Man behandlar naturen som om den vore gratis, säger Eva Hallström.

Alla etablerade svenska partier lyfter fram miljön i sina valplattformar, men Miljöpartiet går längre än någon annan. Medan andra är inne på att EU behöver minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2020, säger Miljöpartiet 80 procent.

Hårdare krav på bilarnas utsläpp, satsning på energieffektivisering genom mer krav på olika produkter, ombyggnation av gamla hus och stöd för utveckling av förnyelsebar energi är några av vägarna för att nå dit, menar Eva Hallström.

– Stoppa alla subventioner till kärnkraft och den fossila sidan och öka resurserna till EU-program som gynnar sol, vind och vågkraft. Vi måste också se till att det blir billigt att konvertera sin bensinbil till biogas- eller etanoldrift.

”Politisk vilja saknas”

Hon tycker också att unionens kemikalielagstiftning är otillräcklig. Dessutom vill hon ha striktare regler för djurtransporter, och hon ser med oro på utfiskningen av haven.

– Det finns lösningar och alternativ, det är bara den politiska viljan som saknas. Det krävs politiker som vågar ta ansvar. Det är inte bara klimatet, det är hela kakan av resurser som vi tar för givna.

Vad måste man vara beredd att offra?

– Det beror på vad du menar med att offra. Vad är livskvalitet, hur värderar du livet? Hur värderar du din mat och hälsa? Vi pratar om att jobba mindre och leva mer.

Mot slopat utträdeskrav

På en punkt har Miljöpartiet ändrat sig radikalt sedan förra EU-valet. Partiet kräver inte längre svenskt utträde ur unionen.

– Jag röstade emot att släppa utträdeskravet. Men det är demokrati, partiet har beslutat så här, säger Eva Hallström.

Eftersom hon jobbar heltid, på länsstyrelsen i Jönköping, blir tiden för eget kampanjande begränsad. Personvalet satsar hon inte alls på.

– Jag tycker att det viktiga är att våra toppnamn Carl Schlyter och Isabella Lövin kommer in.

  • Magnus Hermansson

Dansande klimatstrateg

Namn: Eva Birgitta Hallström

Ålder: 58

Bor: Sunne och Jönköping

Parti: Miljöpartiet

Politisk bakgrund: Sitter i kommunfullmäktige i Sunne, i styrelsen för Region Värmland och i kyrkomötet. Har tidigare suttit i Miljöpartiets partistyrelse, och har varit engagerad i partiet sedan bildandet i början av 1980-talet. Var dessförinnan folkpartist och ledamot i fritidsnämnden i Sunne.

Yrke: Energi- och klimatstrateg på länsstyrelsen i Jönköpings län

Viktigaste EU-fråga: Miljön och klimatet

Fritidsintressen: Ridning, linedance, tai-chi, qigong, odling och familjen

Europeiskt favoritresmål: Freiburg (Tyskland), "där finns plusenergihus och forskningsstationer för solceller och solenergi"

Europeisk favoritförfattare: Isabella Lövin (miljöpartistisk EU-kandidat som skrev boken "Tyst hav – Jakten på den sista matfisken")

Europeisk favorit-tv-serie: Sommer (dansk serie om en läkarfamilj)

Miljöpartiets EU-plattform

• Decentralisera EU:s beslutsfattande men öka unionens beslutsmöjligheter på miljö- och klimatområdet.

• Minska EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent till 2020.

• Höj EU:s miniminivåer för miljöskatter och miljöavgifter.

• Avskaffa direkta och indirekta subventioner av brunkol, torv, olja, kärnkraft, naturgas och skiffer, satsa på koldioxidneutrala energikällor.

• Inför en flygskatt i EU och verka för en global skatt på flygbränsle.

• Stärk djurskyddet och inrikta jordbrukspolitiken på kretsloppsanpassning.

• Anpassa fiskepolitiken till arternas och ekosystemens fortlevnad.

• Agera på bred front för att rädda Östersjön.

• För in miljö, hälsa och sociala och lokala hänsyn i EU:s upphandlingsregler.´

• Stoppa integritetskränkande lagstiftning.

• Verka för att EU-länderna kriminaliserar sexköpare.

• Inför könskvotering på EU:s högre poster.

• Garantera rätten till fri abort.

• Nej till gemensam utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

• Förbjud alla kärnvapen inom EU.