2017-08-31 13:12

2017-08-31 18:05

Trafikverket vill satsa på nya slussar i Trollhättan

INFRASTRUKTUR: Glädjebesked till Vänersjöfarten

(UPPDATERAD 18.05) Trafikverket vill påbörja byggandet av nya slussar i Trollhättan under den kommande elvaårsperioden.

Det berättade generaldirektören Lena Erixon då den nya nationella infrastrukturplanen presenterades.

– Det är oerhört viktigt för oss, säger Valmets platschef i Karlstad Erik Kornfeld

Slussarna i Trollhättan är gamla och behöver ersättas. En utredning som presenterades för ett år sedan visade att det handlar kostnader på cirka 3 miljarder kronor.

En sådan satsning är helt avgörande för att Vänersjöfarten ska kunna fortsätta. Ett nej hade enligt en konsekvensanalys hotat 1 400 jobb och lett till kostnader på 4 miljarder kronor för Värmland.

Och på torsdagen meddelade Lena Erixon att det blir en investering i nya slussar. Beskedet fick Erik Kornfeld att jubla.

– Fantastiskt bra. Det är oerhört viktigt för oss med tanke på att transporten av våra största Yankeecylindrar bara kan ske sjövägen via Vänern och slussarna i Trollhättan.

”Helt avgörande”

– En fungerande infrastruktur är helt avgörande för oss och för att vi ska kunna växa i Värmland. Vi kan inte överskatta det här beskedet. Yankeecylindrarna är en del av hjärtat i gjuteriet och ett 70-tal personer arbetar med dem.

– Men många fler berörs och effekterna hade varit väldigt stora om det inte hade blivit någon satsning på nya slussar, säger Erik Kornfeld.

Även Vänerhamns vd Göran Lidström är förstås mycket nöjd med att Trafikverket vill satsa på nya slussar i Trollhättan.

– Det här är jättepositivt. Hade man inte velat investera i nya slussar hade det varit en dödsstöt för Vänersjöfarten.

– Själva transporterar vi 1,5–2 miljoner ton gods till och våra fem hamnar i Vänern och vi har haft en väldigt bra utveckling de senaste åren. I fjol ökade transporterna med 6 procent och hittills i år med 6–7 procent, säger Göran Lidström.

Karlstads kommunalråd Per-Samuel Nisser (M) är glad över den planerade satsningen på nya slussar.

– Ja, det är riktigt positivt. En arbetsseger för alla som har kämpat för det här; näringsliv, politiker och förtroendevalda. Det känns som en väldigt tydlig signal till näringslivet och till utvecklandet av Värmland.

Börjar planera

Enligt Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström kommer byggandet av de nya slussarna i Trollhättan starta i slutet av den kommande planperioden som sträcker sig mellan 2018 och 2029.

– Men vi börjar redan med utredningarna. Bygget ska ske mitt i staden och det finns många kulturrestriktioner.

Var investeringen ett svårt beslut att fatta?

– Ja, det var det, men ska Vänersjöfarten fortsätta att leva var ju satsningen helt nödvändig. Att vi vill föra över mer transport från väg och järnväg till sjöfarten var något som underlättade vårt beslut.

När det gäller Trafikverkets andra investeringsförslag för de kommande åren hamnar många på järnvägssidan. Bland annat vill man genomföra ett spårbyte på hela sträckan mellan Laxå och Kil till en kostnad av 750 miljoner kronor.

– Förhoppningsvis kan vi komma i gång före 2020. Det beror på hur vi kan synka det med satsningarna på mötesspår i Väse och ett spår till över Pråmkanalen i Karlstad samt mötesspår i Välsviken och ombyggnaden av Karlstad C som också ska genomföras de närmaste åren.

Två större investeringar ska även genomföras på Fryksdalsbanan. Tidigt i perioden ska spårbyte ske mellan Sunne och Torsby och lite senare även mellan Kil och Rottneros. Båda projektet kostar 250 miljoner kronor.

Breddar E45:an

– På vägsidan planerar vi en utbyggnad av E45:an mellan Valnäs och Säffle till mötesfri 2+1-väg till en kostnad av 330 miljoner kronor. Det hamnar i den senare delen av perioden, det vill säga inte före 2024–2025.

Däremot blir det så tidig byggstart som möjligt av E45 mellan Åmål och Tösse efter fastställelse av planen, ett bygge som stoppades i våras i brist på pengar.

När det gäller utbyggnaden av E18 väster om Valnäs till Töcksfors finns det dock inga klara besked.

– Här fortsätter utredningen av hela infrastrukturstråket mellan Stockholm och Oslo för att utreda bristerna, säger Håkan Wennerström.

Förstärker broar

En redan beslutad satsning är att förstärka vägar och järnvägar i en zon runt Karlstad till den nya bärighetsklassen 74 ton. Detta görs för att industrin ska kunna köra tyngre transporter.

– Sammantaget tycker jag att Trafikverkets förslag är bra och vad vi behöver just nu. Slussarna var ju en vägvalsfråga, antingen satsa eller lägga ner vänersjöfarten.

– Sedan kan man alltid önska sig mer pengar till E18. Sträckan Töcksfors–Valnäs är ju lite av en missing link, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Detta är Trafikverkets förslag som nu ska ut på remiss. Under våren 2018 ska regeringen fatta det ändliga beslutet om infrastruktursatsningarna.

Slussarna i Trollhättan är gamla och behöver ersättas. En utredning som presenterades för ett år sedan visade att det handlar kostnader på cirka 3 miljarder kronor.

En sådan satsning är helt avgörande för att Vänersjöfarten ska kunna fortsätta. Ett nej hade enligt en konsekvensanalys hotat 1 400 jobb och lett till kostnader på 4 miljarder kronor för Värmland.

Och på torsdagen meddelade Lena Erixon att det blir en investering i nya slussar. Beskedet fick Erik Kornfeld att jubla.

– Fantastiskt bra. Det är oerhört viktigt för oss med tanke på att transporten av våra största Yankeecylindrar bara kan ske sjövägen via Vänern och slussarna i Trollhättan.

”Helt avgörande”

– En fungerande infrastruktur är helt avgörande för oss och för att vi ska kunna växa i Värmland. Vi kan inte överskatta det här beskedet. Yankeecylindrarna är en del av hjärtat i gjuteriet och ett 70-tal personer arbetar med dem.

– Men många fler berörs och effekterna hade varit väldigt stora om det inte hade blivit någon satsning på nya slussar, säger Erik Kornfeld.

Även Vänerhamns vd Göran Lidström är förstås mycket nöjd med att Trafikverket vill satsa på nya slussar i Trollhättan.

– Det här är jättepositivt. Hade man inte velat investera i nya slussar hade det varit en dödsstöt för Vänersjöfarten.

– Själva transporterar vi 1,5–2 miljoner ton gods till och våra fem hamnar i Vänern och vi har haft en väldigt bra utveckling de senaste åren. I fjol ökade transporterna med 6 procent och hittills i år med 6–7 procent, säger Göran Lidström.

Karlstads kommunalråd Per-Samuel Nisser (M) är glad över den planerade satsningen på nya slussar.

– Ja, det är riktigt positivt. En arbetsseger för alla som har kämpat för det här; näringsliv, politiker och förtroendevalda. Det känns som en väldigt tydlig signal till näringslivet och till utvecklandet av Värmland.

Börjar planera

Enligt Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström kommer byggandet av de nya slussarna i Trollhättan starta i slutet av den kommande planperioden som sträcker sig mellan 2018 och 2029.

– Men vi börjar redan med utredningarna. Bygget ska ske mitt i staden och det finns många kulturrestriktioner.

Var investeringen ett svårt beslut att fatta?

– Ja, det var det, men ska Vänersjöfarten fortsätta att leva var ju satsningen helt nödvändig. Att vi vill föra över mer transport från väg och järnväg till sjöfarten var något som underlättade vårt beslut.

När det gäller Trafikverkets andra investeringsförslag för de kommande åren hamnar många på järnvägssidan. Bland annat vill man genomföra ett spårbyte på hela sträckan mellan Laxå och Kil till en kostnad av 750 miljoner kronor.

– Förhoppningsvis kan vi komma i gång före 2020. Det beror på hur vi kan synka det med satsningarna på mötesspår i Väse och ett spår till över Pråmkanalen i Karlstad samt mötesspår i Välsviken och ombyggnaden av Karlstad C som också ska genomföras de närmaste åren.

Två större investeringar ska även genomföras på Fryksdalsbanan. Tidigt i perioden ska spårbyte ske mellan Sunne och Torsby och lite senare även mellan Kil och Rottneros. Båda projektet kostar 250 miljoner kronor.

Breddar E45:an

– På vägsidan planerar vi en utbyggnad av E45:an mellan Valnäs och Säffle till mötesfri 2+1-väg till en kostnad av 330 miljoner kronor. Det hamnar i den senare delen av perioden, det vill säga inte före 2024–2025.

Däremot blir det så tidig byggstart som möjligt av E45 mellan Åmål och Tösse efter fastställelse av planen, ett bygge som stoppades i våras i brist på pengar.

När det gäller utbyggnaden av E18 väster om Valnäs till Töcksfors finns det dock inga klara besked.

– Här fortsätter utredningen av hela infrastrukturstråket mellan Stockholm och Oslo för att utreda bristerna, säger Håkan Wennerström.

Förstärker broar

En redan beslutad satsning är att förstärka vägar och järnvägar i en zon runt Karlstad till den nya bärighetsklassen 74 ton. Detta görs för att industrin ska kunna köra tyngre transporter.

– Sammantaget tycker jag att Trafikverkets förslag är bra och vad vi behöver just nu. Slussarna var ju en vägvalsfråga, antingen satsa eller lägga ner vänersjöfarten.

– Sedan kan man alltid önska sig mer pengar till E18. Sträckan Töcksfors–Valnäs är ju lite av en missing link, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Detta är Trafikverkets förslag som nu ska ut på remiss. Under våren 2018 ska regeringen fatta det ändliga beslutet om infrastruktursatsningarna.

De största projekten

Trafikverkets förslag till nationell plan för perioden 2018–2029 är på sammanlagt är 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Här är några av de större projekten i Värmland eller som berör oss:

Nya slussar i Trollhättan, cirka 3 miljarder kronor.

Byte av spår Kil–Laxå, 750 miljoner

Ombyggnad av Karlstad C med resecentrum samt mötesspår i Välsviken, drygt 500 miljoner

Mötesspår i Väse och ett spår till över Pråmkanalen, 300 miljoner

Spårbyte Sunne–Torsby, 250 miljoner

Spårbyte Kil–Rottneros, 250 miljoner

Ställverksbyte Kil, 190 miljoner

Mötesfri väg Valnäs–Säffle, 330 miljoner

Mötesfri väg Åmål–Tösse, 210 miljoner