2017-02-09 11:04

2017-02-09 11:12

Fästingpillret kan vara dödligt

HUND: Ska specialgranskas

Fästingmedlet Bravecto ska specialgranskas av EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, skriver lantbrukstidningen ATL.

Enligt TT har flera amerikanska och europeiska biverkningsrapporter larmat om att medlet kan orsaka förlamning, organsvikt och plötsliga dödsfall.

I Sverige kom 14 rapporter om dödsfall in 2016.

– Jag vet att det är en stor oro och att många har ögonen på Bravecto. Än så länge har vi inte sett något samband i Sverige, säger Susanne Stenlund, veterinär på Läkemedelsverket, till ATL.

Bravecto är en tuggtablett som lanserades i Sverige 2014.

Tillverkaren MSD Animal Health menar att medlet är tryggt, trots larmen.

– Det finns ett fall där vi inte kan utesluta ett möjligt samband. Det var en hund som fick en mag-tarminfektion fem dagar efter behandling. I de övriga fallen finns inget som pekar på Bravecto, säger Agneta Gustafsson, medicinsk chef på företaget, till ATL.

Läs mer här: http://www.atl.nu/lantbruk/fastingmedel-granskas-efter-larm/

Enligt TT har flera amerikanska och europeiska biverkningsrapporter larmat om att medlet kan orsaka förlamning, organsvikt och plötsliga dödsfall.

I Sverige kom 14 rapporter om dödsfall in 2016.

– Jag vet att det är en stor oro och att många har ögonen på Bravecto. Än så länge har vi inte sett något samband i Sverige, säger Susanne Stenlund, veterinär på Läkemedelsverket, till ATL.

Bravecto är en tuggtablett som lanserades i Sverige 2014.

Tillverkaren MSD Animal Health menar att medlet är tryggt, trots larmen.

– Det finns ett fall där vi inte kan utesluta ett möjligt samband. Det var en hund som fick en mag-tarminfektion fem dagar efter behandling. I de övriga fallen finns inget som pekar på Bravecto, säger Agneta Gustafsson, medicinsk chef på företaget, till ATL.

Läs mer här: http://www.atl.nu/lantbruk/fastingmedel-granskas-efter-larm/