2016-09-16 17:34

2016-09-16 17:34

Licensjakt på 47 vargar i Norge

SVERIGE/VÄRLDEN

De regionala rovviltnämnderna i Norge har beslutat om licensjakt på 47 vargar.

Det skriver tidningen Svensk Jakt.

Jakttiden är 1 oktober 2016–31 mars 2017 utanför vargzonen och 1 januari 2017–15 februari 2017 innanför den så kallade vargzonen.

Det skriver tidningen Svensk Jakt.

Jakttiden är 1 oktober 2016–31 mars 2017 utanför vargzonen och 1 januari 2017–15 februari 2017 innanför den så kallade vargzonen.